Datové zprávy a komprimované soubory

V letošním roce nastala předem avizovaná změna v oblasti služeb datových schránek. Všem schránkám je umožněno odesílat i přijímat tzv. Velkoobjemové datové zprávy (zkráceně VoDZ). Limit velikosti VoDZ je nastaven na max. 100 MB. Změna se týká nejen veřejnoprávních zpráv (komunikace s OVM), ale také soukromoprávních Poštovních datových zpráv. 

Nově je umožněno jako přílohu datové schránky vkládat i komprimované soubory ve formátu ZIP a kontejnerové formáty ASiC. Pro tyto formáty ale platí omezení:

  • obsahem není kontejnerový soubor
  • max. úroveň vnoření adresářů 4
  • obsahuje nejvýše 1000 souborů a adresářů
  • max. počet příloh v jedné DZ je omezen na 50
  • obsah není zašifrovaný
  • max. velikost obsahu po rozbalení je stanovena na 3GB

Co to znamená pro příjem elektronického podání na podatelně?

Naše doporučení je na podatelně takové elektronické podání obsahující ZIP nebo ASiC odmítat. Uvést na webových stránkách organizace, že tyto komprimované soubory ve formátu ZIP nepřijímáte, stejně tak formát ASiC, RAR….aj.

K problematice evidování ZIP a dalších komprimovaných formátů si můžete přečíst stanovisko GORDIC.

Autor: Lucie Pencová