Chytré technologie ulehčují lidem život, nejnovější posilou města Šumperk je QR kód a platomat 

Občanům, kteří si přijdou vyřídit své záležitosti na městskou úřadovnu v Jesenické ulici, usnadní život elektronická poplatková pokladna „platomat“. Jednoduše tak mohou uhradit městu místní a správní poplatky, jako jsou například odpady, poplatek za psa, za ověření podpisu, vyhotovení dokladů a další služby. Platomat byl ve spolupráci s námi propojen na modul pokladna GINIS Standard, po zaplacení se pokladní doklad propíše do ekonomiky města, kde bude později automaticky zaúčtován.

Ovládání platomatu je jednoduché a intuitivní. Prvním krokem je načtení QR kódu v levé horní části. Na obrazovce přístroje se objeví dotaz, zda se bude platba provádět v hotovosti nebo kartou. Po zvolení možnosti občan buď přiloží kartu k terminálu, nebo vloží bankovky či mince do označeného otvoru. Není potřeba vkládat přesnou částku, přístroj peníze vrací. Závěrečným krokem je pak vytištění stvrzenky o provedené platbě.

Platomat v Šumperku

A kde občan vezme QR kód? Variant je více. GINIS Standard již delší dobu umí na vystavených fakturách QR kód zobrazit. Nově se pro město tiskne i na složenkách za komunální odpad. Další variantou je vratná kartička, kterou dostane od úředníka, u kterého své záležitosti vyřizuje.

Město mělo obavy, že občan ne vždy s QR kódem bude chtít jít na samoobslužnou pokladnu zaplatit, snad ze strachu z nových technologií, ale bude chtít upřednostnit zaplacení na klasické pokladně u paní pokladní. Nevadí, proto jsme na žádost města do modulu pokladna doplnili novou funkcionalitu vytvoření pokladního dokladu pomocí QR kódu. Občan předá paní pokladní vratnou kartičku, nebo svoji složenku. Ta klikne na novou ikonu podání QR, čtečkou kódu provede sejmutí a tím dojde k vytvoření celého
pokladního dokladu. Občan zaplatí a od paní pokladní obdrží příjmový doklad. Pokud občan přijde s vícero složenkami s QR kódem, není nutné mu vystavovat na každou složenku samostatný pokladní doklad. Naše pokladna umí využít sejmutí QR kódu i pro jednotlivé položky pokladního dokladu.

A co vlastně QR kód k vytvoření pokladního dokladu obsahuje? V první řadě je to částka, která má být zaplacena. Dále kód automatické předkontace, pod kterou bude doklad účtován nebo variabilní symbol poplatníky. Podle variabilního symbolu je již možné účtování dohledat.

Zavedením této funkcionality do poklady se zrychluje práce paní pokladní a eliminuje se chybovost při vytváření dokladu, kdy obsluha zvolí jinou položku, nebo se uklikne při výběru variabilního symbolu.