Automatické generování čísel dokladů úhrad v GINIS Express DDP SQL

V následující verzi GINIS Express DDP SQL (1.10.6) bude doplněna funkce na automatické generování
čísel dokladů úhrad při ručním pořízení, tak jak na ni byli uživatelé zvyklí v souborové verzi. A jelikož
se snažíme, aby SQL verze byla v každém ohledu lepší, než byla souborová verze, tak i tato funkce
přináší vylepšení.

Jedná se o situaci, kdy po založení nového roku je potřeba nastavit novou dokladovou řadu.
V souborové verzi bylo nutné vypnout parametr řídící automatické generování čísel dokladů úhrad.
V SQL verzi program sám rozezná, že v nové roce ještě není pořízena žádná úhrada a nechá uživatele
zadat číslo dokladu u první pořizované úhrady ručně – editační pole pro zadání čísla dokladu je
podbarveno žlutě.

Tím se nastaví počáteční číslo dokladové řady úhrad a při pořízení další úhrady se již přiřadí další číslo z této řady – editační pole čísla dokladu je podbarveno červeně a není umožněno jeho hodnotu upravovat.

Stejně to pak funguje i v hromadném pořizovači úhrad.

Autor: Radim Ludvík