Aktuální a chystané změny v účetnictví a výkazech pro rok 2024

Vážení uživatelé. V tomto článku bychom vás rádi informovali o některých aktuálních a připravovaných změnách v účetnictví a výkazech pro rok 2024.

Asi nejzásadnější změnou je úprava DPH, která se promítá i do použití záznamových jednotek (ZJ) v
modulu UCR. K této problematice doporučujeme stáhnout aktuální metodiku DPH 2024, a to buď z
našich stránek (Podpora – Metodický portál), nebo přímo odkazem na stránky Gordicu.

Zásadní informace je uvedena v úvodním odstavci metodiky:

„Od účinnosti konsolidačního balíčku se ruší druhá snížená sazba. To znamená, že pro plnění
uskutečněné po 1. 1. 2024 se bude používat záznamová jednotka pro první sníženou sazbu. Novela
tedy nevyžaduje zavedení nových kódů ZJ pro novou sazbu 12%.
Existující záznamové jednotky 272, 274, 278, 281, 283, 291, 294 určené pro druhou sníženou sazbu,
zůstávají v nápočtu daňového přiznání a kontrolního hlášení pro případné využití ve speciálních
situacích.”

Co se týče odesílání výkazů do státní pokladny (CSÚIS), tak nás čekají v průběhu letošního roku změny
týkající se autentizace odesílatele, správy zodpovědné osoby, šifrování odesílaných výkazu a množství
dalších technických změn. K odesílání výkazů využívá většina našich zákazníků modul PED SQL, který
bude na uvedené změny včas připraven.

Na závěr doporučuji v tomto období sledovat stránky www.statnipokladna.cz, kde jsou uvedeny
odstávky systému CSÚIS. V těchto termínech nelze odesílat výkazy do systému. Aktuálně platí výluka
pro termín od 9. 2. 2024, od 19:00 hodin – do 11. 2. 2024, do 23:00 hodin.

Autor: Jaromír Kapounek