Ukončení podpory komunikačního protokolu termAPI (ČSOB) do konce roku 2024

Dovolte nám, abychom vás informovali o plánovaném ukončení podpory komunikačního protokolu termAPI, který je v modulu POK používán pro komunikaci s platebními terminály ČSOB a nese označení Monet+ 1.1 a Monet+ 1.6. Zákazníků, kteří nyní při komunikaci již využívají protokol Monet+GAPA, se toto oznámení netýká.

Hlavním důvodem ukončení podpory komunikačního protokolu termAPI je probíhající migrace autorizačního systému ASORS1 na nový autorizační systém ASORS2, která bude probíhat do konce roku 2024. Při této migraci se do terminálu instalují nové terminálové aplikace, které již nebudou se stávajícím pokladním systémem přes výše zmíněné protokoly komunikovat.

Pro nastavení terminálu na GAPA je tedy nutné, aby zákazník kontaktoval ČSOB a domluvil se s nimi
na výjezdu technika, při kterém dojde buď k výměně SW v terminálu, nebo i celého terminálu. V modulu POK je pak potřeba přepnout komunikaci na protokol Monet+GAPA, který bude podporován i v následujících letech.

Autor: Zdeněk Molík