Vyúčtování stočného v modulu DDP řady GINIS Standard

U nového zákazníka – město Velká Bystřice – jsme implementovali možnost vést vyúčtování stočného v modulu DDP. Jelikož město Velká Bystřice je měsíční plátce DPH, a je povinno odvádět DPH až s příjmem platby, využili jsme tedy pro evidenci záloh takzvaný předběžný předpis, který převedeme na řádný, až po provedené platbě, a následně odvedeme v daném měsíci DPH.

Po převodu předběžných předpisů na řádné, budeme mít zálohy předpisů vedeny na typ předpis 100, tedy předpis pohledávky.

V době vyúčtování správce pohledávky vytvoří předpis zálohy mínusem. Zde jsme použili typ předpisu 101, abychom mohli rozlišovat mezi opravným předpisem a zrušením zálohy. Sestava tedy sečte součet předpisů typu 100 v zadaném období, umožní takto uživateli, provádět úpravy zálohy.

Dále dle vyúčtování vytvoří správce pohledávky jeden ze tří možností vyúčtování:

  1. Typ předpisu 135 – „Vyúčtování“ – v případě, že záloha i reálná spotřeba je shodná částka.
  2. Typ předpisu 136 – „Přeplatek“ – za předpokladu, že poplatník zaplatil na zálohách vyšší částku, než byla jeho spotřeba.
  3. Typ předpisu 137 – „Nedoplatek“ – za předpokladu, že poplatník má zaplacenou nižší zálohu, než je jeho konečná spotřeba.

Do kolonek Sazba a Počet/Sleva na kartě případu si správce pohledávky vede cenu za m3 a množství, které se následně tiskne na fakturách.

Vlastní vyúčtování je realizováno tiskovou sestavou na míru, a předpisy v DDP jsou pro ni podkladem. Tisková sestava vytvořené vývojovým týmem modulu DDP se může tisknou jak z karty případu, tak hromadně nad seznamem poplatníků, a to přes Pohledy – Doklady – Vyúčtování stočného. V případě nedoplatku sestavy nabízí i možnost využití QR kódu.

Tisková sestava – Nedoplatek

Tisková sestava – Přeplatek