Systém správy dokumentů v cloudu využívají naše obce

Na počátku letošního roku byl webový klient SSD GINIS v licenci určené pro obce GINIS ULTIMATE SSD Municipal implementován v cloudovém prostředí MS AZURE. Díky tomu obě obce zpracovávají agendu spisové služby v elektronickém systému spisové služby a již s předstihem splnily zákonnou povinnost, kterou ukládá zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, povinnost pro veřejnoprávní průvodce vést elektronickou spisovou službu a to podle přechodného ustanovení nejpozději k 1. lednu  2026.

U obou obcí jsme implementovali novinku, kterou nabízí verze 2022 SSD Ultimate a to je nabídka ve stromu úloh  – K podpisu. Tato funkce slouží, k podepisování dokumentů např. paní asistentka potřebuje podepsat dokument od starosty obce. 

Dokument paní asistentka vytvořený ve spisové službě označí červenou barvou – puntíkem a tento dokument bude dostupný ve stromu úloh – K podpisu

Pan starosta se pak přihlásí do SSD, ve stromu úloh vybere K podpisu, kde najde veškeré dokumenty, které byly v hlavní evidenci označené červeným puntíkem. Pan starosta jednoduše dokumenty elektronicky podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Systém automaticky podepsané dokument v hlavní evidenci – dokumenty a spisy označí zelenou barvou – puntíkem.
Paní asistentka bude vědět, že podepsané dokumenty může odeslat. Na dokumentech si poté ručně změní barvu – puntíku např. na žlutou – např. žlutou barvou – puntíkem, bude označovat dokumenty odeslané.