25. 11. 2019 v Obecním domě v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže magazínu Egovernment The Best 2019.

V kategorii obcí zvítězil se zajímavým projektem Městys Svitávka. Název projektu „Moderní elektronický úřad“ plně vystihuje cíle a výsledky vítězného projektu.

Projekt je vzhledem k velikosti úřadu velmi komplexní a dal si za úkol modernizaci a centralizaci IT struktury, která byla před zahájením realizace projektu značně roztříštěná. Na této infrastruktuře vybudovat základy pro umožnění elektronizace městyse včetně jeho příspěvkových organizací. Zajištění bezpečnosti, dostupnosti informačních systémů, pro pracovníky městyse a jeho PO, ale i informací pro občany obce a všechny, kteří potřebují s obcí komunikovat, popř. získat informace.

Jako komplexní systém byl zvolen IS GINIS v edicích Standard a Express a vlastní implementace byla realizována firmou FPO s. r. o. GORDIC Reseller ve spolupráci s firmou K-NET zajišťující technickou infrastrukturu

Mezi hlavní dosažené výhody patří:

  • Dostupnost – pracovníkům je umožněno připojení k systému i mimo jejich pracoviště, umožňuje např. práci z domu, služební cesty atd. Toto má pozitivní dopad jak na zkrácení různých lhůt, kdy z důvodu nepřítomnosti musely být termíny, prodlužovány apod. Tak na komfort zaměstnanců, kteří si mohou svoji práci lépe rozvrhnout a přizpůsobit potřebám svým i úřadu.
  • Usnadnění práce, automatizace rutinních postupů, které umožňují snížit chybovost, duplicitu pořizování a umožní tak lepší zvládání našich povinností, bez nutnosti náboru nových pracovníků.
  • Bezpečnost – centralizací a modernizací infrastruktury i využívaného informačního systému byla zásadním způsobem zvýšena bezpečnost celého řešení, např. přístupová práva, nebo kvalita zálohování dat.
  • Elektronizace procesů – implementace nového systému umožnila připravit přechod procesů z papírové podoby do elektronické – např. proces schvalování
  • Propojení systémů umožnilo zlepšit nakládání s daty – snížilo počet duplicitních operací. Došlo k propojení spisové služby a ekonomického systému.
  • Průkaznost, vyhledávání a kontrola – u veškerých procesů je zaznamenávána jejich historie což umožňuje dohledat konkrétní úkon jeho dobu i odpovědnou osobu. Jednoznačná identifikace všech dokumentů, dokladů umožňuje jednoduše v systému vyhledávat konkrétní doklady i vazby mezi nimi.
  • Vazba na centrální registry doznala významného rozšíření.

Podrobnější informace najdete na na https://www.egovernment.cz/inpage/elektrourad/

Realizovaný projekt se stal vhodným odrazovým můstkem k dalšímu rozvoji informačního systému městyse i jeho příspěvkových organizací v dynamicky se rozvíjejícím světě digitálních služeb.

Autor: Jiří Kotisa 

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook