Prvním předpokladem pro správné řešení implementace GDPR v rámci informačního systému je provedení analýzy stávajících osobních údajů. Jejich umístění, správa, atd. V rámci IS GINIS je takovým základním místem, kde jsou ukládány osobní údaje kartotéka externích subjektů.

V průběhu doby využívání informačního systému tato kartotéka narůstá. Po několika letech zde může být i několik desítek tisíc záznamů. Při využití běžných prostředků může být poměrně složité udělat důkladný přehled, zjistit všechny možné chybové stavy tak, aby bylo možno udělat nápravu a nastavit vše tak, aby odpovídalo nařízení GDPR.

Tuto problematiku řešil i MěÚ Kuřim a využil při tom nabídky firmy GORDIC na zpracování analýzy ESU. Součástí analýzy byl cca 14 denní monitorovaný provoz. Výsledkem byl přehledný materiál s vyhodnocením stávajícího stavu, který zahrnoval např. statistické údaje o počtu pořízených záznamů, počty náhledů na konkrétní subjekty, počty subjektů pořízených dle jednotlivých agend, referentů, tisky… V rámci uvedených údajů bylo možno snadno vyhodnotit četnost jednotlivých aktivit a posoudit zda jde o adekvátní chování, nebo stav indikuje nějaké potenciální riziko. Současně bylo vyhodnoceno i parametrické nastavení systému a doporučena jeho optimalizace.

Zpracovaný materiál byl zařazen do celkové analýzy GDPR. V případě potřeby je možno jej zopakovat a posoudit dosaženou optimalizaci, popř. přijmout další opatření.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook