Příchod informační evoluce, zahrnující Internet všeho (IoE), Smart Home, Smart Buildings, Smart Factories, Smart Cities, Smart Administration a od nich odvozené pojmy Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0, představuje výzvu tvořit a využívat moderních technologie tak, aby ony neovládaly nás, ale my je. 

  • Integrace technologií a přístup k datům přes jednoduché API
  • Mobilní aplikace pro domácnosti, firmy i úřady
  • Technologie pro chytré budovy včetně smart meteringu
  • Card management: inteligentní správa karet
  • Smart Administration jako základ chytrého města

Smart technologie

Technologie, které zastřešuje platforma GYBER, přispívají k tomu, aby náš život byl příjemnější, jednoduší a bezpečnější. Nacházejí uplatnění jak v našich domácnostech a firmách, tak v našich městech a regionech v duchu rozvíjejícího se konceptu Smart Cities. 

Energetický management

Řešení určené pro organizace, které chtějí řídit spotřebu energií ve svých budovách a zároveň včas odhalovat havarijní stavy, je postaveno na platformě Myjordomus s využitím MS Azure. Technologie pro měření energií (vodoměry, plynoměry, osvětlení) jsou propojeny s Myjordomus Bridge, který zajišťuje šifrovanou komunikaci s bezpečným datovým centrem. Přes aplikační rozhraní má provozovatel data v reálném čase k dispozici v analytické službě MS Power BI nebo ve svém ERP systému.

Data si může uživatel zobrazit prostřednictvím aplikace Myjordomus, v prostředí svého ERP systému nebo je dále zpracovávat, pokud má vlastní vývojové kapacity (Custom Development)

Jedním z hlavních atributů řešení je bezpečnost, a to na úrovni internetového bankovnictví. Celá komunikace probíhá šifrovaně, k autentizaci je používán digitální certifikát. Mezi další přednosti patří škálovatelnost řešení, flexibilita nastavení nebo snadná integrace produktů třetích stran. Řešení podporuje nejpoužívanější desktopové a mobilní platformy: odpovědná osoba může stavy spotřeby sledovat ve svém tabletu či mobilním telefonu s možností notifikace.

Card management

Kartový systém Wardeneta disponuje širokou škálou činností potřebných k provozování odbavovacích systémů, využitelných například pro areály úřadů či firem, městská sportoviště, kulturní zařízení, atd. Wardeneta umožňuje vydávat čipové karty a spravovat databáze klientů, zaměstnanců a jejich přístupů do prostoru. 

K funkcím systémem dále patří generování či správa statistik a manažerských výstupů, správa podnájmu, ale také ovládání pokladen, čteček čipů a čárových kódů, zámků, turniketů a dalších zařízení. 

Systém Wardeneta je možné rozšířit a přizpůsobit dle požadavků zadavatele. Při návrhu jsou vždy kromě funkčních požadavků důsledně respektována bezpečnostní hlediska provozu. Z hlediska přínosů pro uživatele Wardeneta:
-    zjednodušuje ovládání pokladny a dalších prvků,
-    umožňuje sjednotit ovládání přístupů do areálů zákazníka a 
-    poskytuje ucelený soubor informací o transakcích a přístupech s možností generování přehledných sestav a souborů pro další zpracování.

zdroj: www.gordic.cz

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook