Personální změny v BNSOFTU

Od 1. listopadu 2022 bude paní Ing. Hana Havlíková pracovat omezeně na homeoffice. Pokud byste potřebovali cokoliv vyřešit a bude dostupná, můžete ji kontaktovat na obvyklých kontaktech – telefonním čísle 602 795 600 nebo na e-mailu hana_havlikova@bnsoft.cz .

V době její nedostupnosti pro vás bude k dispozici v kanceláři firmy naše kolegyně paní Dana Hrubá a náš kolega pan Jan Kresan. Paní Danu Hrubou můžete kontaktovat na telefonním čísle 607 054 396 nebo na e-mailu dana_hruba@bnsoft.cz , pana Jana Kresana můžete kontaktovat na telefonním čísle 720 977 845 nebo na e-mailu jan_kresan@bnsoft.cz .

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se další spolupráci.