Obec Citov se umístila v soutěži Egovernment THE BEST 2022

Jedná se o soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Do letošního 17. ročníku se přihlásilo celkem 42 projektů do všech kategorii. Do kategorie obce se přihlásil náš zákazník Obec Citov s projektem Spisová služba v Cloudu, kterou jsme implementovali na počátku letošního roku.

Cílem projektu bylo implementovat Spisovou službu SSD GINIS MUNICIPAL určenou pro obce v Cloudovém řešení Microsoft Azure, tím jsme zajistili, že odpadla starost obce zajišťovat vhodné hardwarové a softwarové vybavení. Dalším bodem bylo zajistit připravenost obce na splnění legislativní povinnosti vést nejpozději od 1. 1. 2026 spisovou službu v systému elektronické spisové služby.

Dne 21. 11. 2022 se v Obecním domě v Praze konalo vyhlášení přihlášených projektů do soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2022. V kategorii Obcí se náš zákazník s projektem Spisová služba v Cloudu umístil na 3. místě.

Tímto bychom se chtěli i my připojit ke gratulaci obecnímu úřadu k umístění v soutěži. Jsme rádi, že tento náš společný projekt byl oceněn, a že bude inspirací pro další obce a organizace.