Termín "kybernetická bezpečnost" se v poslední době ozývá ze všech stran.

  • Ale jak to s ní vlastně je?

  • Týká i se menších měst a obcí?

K 1. 1. 2015 vstoupil v platnost zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., a jeho prováděcí předpisy.Z nichž vyplývá, že obce a města se musí řídit zákonem o kybernetické bezpečnosti v případě, že by sama provozovala kritickou informační infrastrukturu.

A jak tedy lze ke kybernetické bezpečnosti na městech a obcích přistupovat?

Zkusme vyjít ze základní premisy, že město nebo obec je zapojeno do krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Tento zákon ve svém prováděcím předpisu č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury uvádí průřezová a odvětvová kritéria, která stanovují, co je kritická infrastruktura.Jedním z odvětvových kritérií je i odvětví „VI. Komunikační a informační systémy“, které právě svými požadavky pokrývá zákon o kybernetické bezpečnosti. Z toho lze dovodit, že pokud pro krizové řízení na městech a obcích používám jakékoli ICT prostředky (informační a komunikační systémy, mezi které patří telefony, počítače, datové a hlasové sítě atd.), které jsou pro krizové řízení dle zákona nezbytné, používám ICT prostředky kritické informační infrastruktury, na které se zákon o kybernetické bezpečnosti vztahuje.

Proto, pokud město nebo obec používá pro krizové řízení výše zmíněné ICT prostředky, musí dodržovat zákonné požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Dalším důvodem, proč využít zákon o kybernetické bezpečnosti je § 5b zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS. Tento paragraf uvádí, že „Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy.“Budeme-li tedy přistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) jako by byly významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti, dosáhneme nezpochybnitelného naplnění požadavku § 5b.A pokud bychom šli do důsledku, všichni bychom měli chtít a snažit se o to, aby naše důvěrná data zůstala opravdu důvěrná a bezpečná a hlavně naše, i bez požadavků a nařízení jakéhokoli zákona.
S přesnějšími informacemi o kybernetické bezpečnosti v konkrétních a praktických případech se setkáte na školení Jak zajistit kybernetickou bezpečnost na Vašem úřadě v 16.6.2015 v Olomouci. S individuálním řešením kybernetické bezpečnosti na obcích a městech Vám rádi poradíme.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook