Olomoucký kraj v letošním roce uspořádal pro své příspěvkové organizace Metodické školení vedení elektronické spisové služby.

Školení bylo určeno pro ředitele příspěvkových organizací, aby byli informováni o legislativě a povinnostech elektronické spisové služby.

Tohoto školení se zúčastnili nejenom ředitelé a pracovníci příspěvkových organizací, ale také byli přítomni archiváři z jednotlivých okresů a pracovníci firmy GORDCI pro případné dotazy.

Hlavní témata:

 • elektronické podpisy na kvalifikovaných prostředcích
 • časová razítka
 • převody dokumentů na validní PDF/A
 • co vše má být v elektronické spisové službě zavedeno pod číslem jednacím
 • jakým způsobem mají být dokumenty odesílány
 • co mají jako OVM za povinnosti
 • elektronická skartace
 • SIP balíčky
 • validátory NDA
 • odesílání SIP balíčků na archiv přes portál NDA
 • a další

Školení se zúčastnilo cca 180 účastníků, které bylo rozděleno na 8 termínů.

Účastníkům bylo jak z naší strany tak ze strany archivářů vysvětleno, že mají povinnost používat kvalifikovaný podpis na kvalifikovaném prostředku což je např. token nebo čipová karta. Současně ke každému podpisu musí pořídit časové razítko, aby bylo ověřeno že podpis byl v daný čas platný. 

Dále jim bylo vysvětleno, že musí skartovat pravidelně z důvodu, že se nesmějí uchovávat osobní údaje déle než po dobu nezbytně nutnou.

Jako hlavním problémem se ukázala evidence dokumentů a informace o tom, co vše musí být evidováno. A to tak, že ať už to z organizace odchází nebo na organizaci přichází, vše musí být řádně evidováno a zavedeno pod číslem jednacím a PIDEM, což je jednoznačný identifikátor daného dokumentu. 

Věříme, že školení mělo svůj smysl a pro účastníky bylo přínosné.

Autorka: Stanislava Komárková

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook