Nástup SQL verze.

Tak jako každý rok i tento rok, počínaje lednem 2017, dochází v oblasti mzdové agendy a vlastního zpracování mezd k celé řadě zásadních změn. Tyto změny bych rozdělil na dvě neoddělitelné a vzájemně se prolínající oblasti:

 • Legislativní změny
 • Funkčně - uživatelské změny, SQL verze

Nejdůležitější legislativní změny platné od 1.1.2017 lze shrnout do následujících bodů:

 • zvýšení platových tarifů u pracovníků zdravotnických zařízení, vazaných úhradovou vyhláškou (cca o 10 % )
 • navýšení odměn za výkon funkce uvolněným ( nárokově ) a neuvolněným ( nenárokově ) zastupitelům ( cca o 4 % )
 • zvýšení minimální mzdy na 11.000/měs, resp. 66,-/hod. Tato úroveň platí i pro poživatele invalidního důchodu 1.,2.,3. stupně. Došlo i k navýšení zaručené mzdy ( 11.000 Kč – 22.000 Kč )
 • zvýšení minimálního odvodu na všeobecné zdravotní pojištění, a to na 1.485 Kč
 • zvýšení redukčních hranic ( 942,-/1415,-/2824,-) pro výpočet náhrady mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti
 • zvýšení procenta přídělu do fondu FKSP na 2%
 • snížení výše nezabavitelné mzdy na povinného ( 6155,- ) a vyživovanou osobu ( 1539,- ) pro stanovení základu výpočtu exekučních srážek. Povinnému se tedy exekuční srážka ve srovnání s rokem 2016 nepatrně navýšíí

Pochopitelně v průběhu roku 2017 lze očekávat celou řadu avizovaných změn ( navýšení daňového zvýhodnění na děti, sjednocení srážkové/zálohové daně u dohod, … ), které vstoupí v platnost v průběhu roku se zpětnou platností od 1.1.2017, analogicky tak jako tomu bylo v roce 2016.

Veškeré výše uvedené změny jsou obsaženy a zapracovány v obou dvou produktech řady GINIS Express, a to jak ve verzi WIN, tak i verzi SQL, která se právě dostává do distribuce a doplňuje tak širokou řadu EKO-modulů.

Hlavní výhody SQL – verze ve srovnání s WIN-verzí bych shrnul do následujících bodů:

 • přehlednější uspořádání osobních dat
 • údaje o osobě mají samostatnou platnost a tedy změna platnosti těchto údajů nemá vliv na změnu platnosti PPV a naopak
 • neomezený počet pracovně-právních vztahů osoby, které lze libovolně rušit ( včetně PPV = 0 )
 • možnost použití více filtrů najednou pro výběr osob, jejich uložení a následný tisk nafiltrovaných dat
 • upozornění na změny údajů po přepočtu ( krácení dovolené, končící srážka/exekuce,…)
 • možnost pořízení osob z ESU ( pracovník, děti, účty )
 • pořízení jen osobních dat bez PPV
 • všechny archivní data ( předchozí roky ) uloženy v jedné databázi
 • možnost zpracovávat data více organizací
 • specifické úrovně přístupu jednotlivých uživatelů
 • povinnost měsíčních uzávěrek a s tím související eliminace uživatelskách chyb

Přechod na SQL verzi modulu PAM lze v podstatě realizovat prakticky kdykoliv v průběhu roku, protože je v ní zapracován komplexní a úplný převod dat ( včetně číselníků ) v poměru 1:1 ze stávající WIN verze. U organizace tedy budou zachovány veškeré vazby na roční zpracování mezd ( mzdové listy, ELDP, výkazy, roční zdanění, … ).

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook