• ANO stalo se. K 1. 10. 2016 byl spuštěn Centrální registr přestupků (ISEP).
  • ANO GINIS je připraven a je možné jej napojit.

PRR – Přestupkové řízení, PRM – Městská policie a SPR – Správní řízení. V okamžiku rozhodování o přestupku je možné z Centrální evidence přestupků načíst evidované přestupky příslušné osoby. Po nabytí právní moci bude možné zapsat údaje o přestupku do ISEP.

Kterých pořestupků se to týká :

  • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, např. přestupky porušující omezení prodeje, podávání a požívání alkoholických nápojů, návykových látek, tabákových výrobků…,
  • na úseku zemědělství a myslivosti, např. neoprávněný lov zvěře...,
  • na úseku obrany České republiky jako například porušení povinnosti uložené k zabezpečení úkolů civilní obrany…,
  • proti veřejnému pořádku, třeba neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání z obydlí, porušení nočního klidu, znečištění…,
  • proti občanskému soužití, kam spadá například ublížení na cti nebo na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, způsobení újmy pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ…
  • proti majetku, například úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou atd.

Autor: Petr Juřík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook