Ministerstvo vnitra vydalo dne 30. 3. 2016 Stanovisko k výkladu skutkové podstaty správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kterým odpovídá na dotaz Národního archivu v téže věci.

Předmětem stanoviska je výklad ustanovení § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., který zní \"Určený původce nebo původce uvedený v § 63 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu\". Odbor archivní správy Ministerstva vnitra pak dovozuje, že porušením povinnosti vést spisovou službu je nejen stav, kdy povinný původce spisovou službu vůbec nevykonává, ale i stav, kdy porušuje jednotlivé podmínky jejího vedení, jak jsou stanoveny v § 63 odst. 3 a 4. Správním deliktem je tedy například i situcae, kdy elektronický systém spisové služby, ve kterém povinný původce vykonává spisovou službu, nesplňuje podmínky Národního standardu pro eletkronické systému spisové služby. Odkaz na dokument: Stanovisko (zdroj umístěni IRMS)

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook