V současné době začínáme obcím a příspěvkovým organizacím pomáhat s roční uzávěrkou účetnictví. Při této návštěvě u zákazníka se provádí aktualizaci všech modulů. Hlavní změnou je zapracování funkčností pro kontrolní hlášení DPH. Výběr novinek je uveden níže.

WUCR 14055

 • Pořizovač a pořizovač oprav - barevně odlišené záhlaví okna.
 • Pořizování - textového popisu pro daňovou evidenci - pole DIČ rozšířeno o možnost ověření VAT ID v systému VIES (nové tlačítko).
 • Opravy novým dokladem - rozšíření submenu o funkci Opravy daňové evidence a změna textů §41 a násl. zákona o DPH -> §42 zákona o DPH včetně opravy popisu -> §43 zákona o DPH apod.

WPOK 3901

 • V pořizovači pokladního dokladu přidáno pole pro Evidenční číslo daňového dokladu, pro příjmové doklady doplněno automaticky na základě definování parametru ECDD, pro výdajové doklady prázdné editační pole - pro doplnění dodavatelského ECDD.
 • Zavedena klávesová zkratka Ctrl + K pro kopírování pokladního dokladu.
 • Přidáno upozornění při vystavení zjednodušeného daňového dokladu nad 10.000 Kč.

WKOF 5010

 • Přidány sestavy odpovídající přílohám A.1. a A.4. Kontrolního hlášení DPH Kontrolní opis A.1. lze vytisknout v memu Prohlížení a oprava faktur TISK-Výpis DPHEVD Kontrolní opis A.4. lze vytisknout v menu Prohlížení a oprava faktur TISK-Faktury+DPH formulář KOF10060.FRX.
 • Rozšíření o údaje nutné k novému kontrolnímu hlášení.

WKDF 8095

 • Rozšíření o údaje nutné k novému kontrolnímu hlášení.
 • Přidáno zobrazování záložek u faktur a poukazů i při zpracování (doposud byly záložky zobrazeny jen detailu).
 • Na faktuře je přidána položka Veřejná zakázka, která obsahuje identifikaci veřejné zakázky. Tato identifikace je využívána při zaúčtování, jak předpisu faktury, tak odpovídající úhrady (IVZ. je předávána odpovídajícímu bankovnímu obratu úhrady).

WEMA 7.10.10

 • Zobrazení GPS polohy v GOOGLE MAPS z desetinného čísla, možnost zadávání v hodinách, minutách a stupních.
 • Nový parametr ZUM=0 umožňující vždy zobrazení aktivní funkce Uzávěrka měsíce s následným vypsáním případných problémů (např. ostré odpisy apod.).
 • Nový parametr PMJ=1 umožňující ke kartě pořídit pomocné informace (dvě řetězcové, dvě celočíselné a dvě informace o částkách s libovolným počtem řádků).

Autor: Jiří Ferbínek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook