V měsíci listopadu proběhlo na Znojemsku několik specializovaných dvoudenních školení pro ekonomické pracovníky Úřadu práce ČR.

  • Ve dnech 2. a 3. listopadu proběhl seminář k evidenci pohledávek, kdy první den byl věnován zavedení pohledávek evidovaných za výdajovým účtem v modulu DDP včetně vysvětlení specifik vedení pohledávek za výdajovým účtem oproti dosavadním zvyklostem, zejména s vazbou na Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP).
    Druhý den byl věnován metodické části školení, tedy nastavenému účtování pohledávek, definici předkontací a jejich vazeb na jednotlivé typy předpisů. Zároveň byly účastníkům představeny novinky v modulu DDP.
  • Ve dnech 19. a 20. listopadu proběhl seminář zaměřený na vedení Pomocného analytického přehledu, zkráceně PAP. V obou dnech byli účastníci seznámeni s významem a důvodem vedení PAP včetně podrobného vysvětlení metodiky PAP. Byly rozebrány jednotlivé části PAP, jejich obsahová náplň a časové intervaly pro odesílání.
    Prostor byl věnován položkám PAP a jejich členění a vysvětlení obsahu u jednotlivých účtů. Velký prostor byl věnován praktickým příkladům z oblasti majetku, pohledávek a závazků, kde bylo vysvětleno použití u jednotlivých účtů dle metodiky PAP.
    Uživatelům byly rovněž vysvětleny kontrolní chody PAP a jejich použití v praxi pro kontrolu a prevenci chyb.
  • Poslední listopadové školení proběhlo ve dnech 24. a 25. a bylo zaměřeno na oblast rozpočtu, rozpočtových opatření, rezervací v IISSP prováděných z IS GINIS, přeúčtování skutečnosti v IISSP a kontrol čerpání rozpočtů. Převážná část školení byla zaměřena na kontroly konzistence dat mezi ekonomickým informačním systémem a IISSP (nulové zůstatky na technických položkách v IISSP) a jakými postupy tuto konzistenci zajistit v legislativou daných termínech. Zároveň byly uživatelům představeny novinky v jednotlivých modulech GINIS, které se týkají celé oblasti rozpočtu, sledování financování a IISSP.

Výše uvedeným aktivity v oblasti školení Úřadu práce ČR nekončí, několik dalších seminářů je připraveno i na měsíc prosinec.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook