Letos jsme pro vás opět připravili Region Tour formou osobního setkání. Konference proběhne 2. 6. 2022 v hotelu PANORAMA v Blansku. Můžete se těšit na program plný zajímavých témat a na vystoupení našich specialistů a jejich diskuze.

V případě zájmu kontaktujte vašeho servisního pracovníka. Kapacita míst je omezená.

Program konference:

1. část | 9:00-10:30

 • Úvod - organizační informace
 • GINIS Webový klient - ekonomické moduly
 • Očekávané dotace a možné řešení jejich oblastí
 • APG - řešení kybernetické bezpečnosti webových klientů
 • Portál občana - novinky a souhrn řešených oblastí
 • CSA - nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti
 • Portál zaměstnance - modul PPP

Přestávka | 10:30-11:00

2. část | 11:00-12:45

 • PRR - efektivní řešení radarů
 • DEPO a jeho dopady - aktuální stav, možnosti řešení
 • Novinky ve verzi 388
 • Metodický portál Gordic
 • IS Ginis v prostředí MS Azure - Město Albrechtice

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na

online GORDIC Region Tour 2020
Setkání uživatelů a zájemců o informační systém GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.
za GORDIC distributora BNSOFT s.r.o.

Setkání jsou pořádána již od roku 2002. Cílem těchto setkání je především vzájemné předání zkušeností z praktického používání systému GINIS a prodiskutování možností jeho rozvoje.

V tomto ročníku jsme přes naši velkou snahu museli díky zdravotní situaci v ČR a s ní spojenými opatřeními zrušit konání klasického setkání. Abychom se však s Vámi mohli podělit o nejdůležitější témata, připravili jsme pro Vás náhradu v podobě online GORDIC Region Tour.

Vlastní obsah se skládá ze tří tematických okruhů:

Ekonomické agendy a spisová služba
– přednáší Ing. Miroslav Čejka
Termín: 19. 11. 2020 od 9 hod

GINIS Webový klient – představení aktuálního stavu, novinky, termíny
– přednáší Ing. Michal Polák
Termín: 24. 11. 2020 od 9 hod

Digitální služby pro občana, Portál občana, autentizace NIA, legislativa
– přednáší Mgr. Vít Cvrček
Termín: 24. 11. 2020 od 10 hod

Rozsah jednotlivých témat je cca do 1 hod.

Registraci účastníků proveďte na tomto odkazu: registrace_zde.

Registrovaným účastníkům bude zaslána na mailovou adresu uvedenou v registraci pozvánka na online schůzku i s pokyny pro připojení. V případě jakýchkoli problémů s registrací se obraťte na tel. číslo 516 418 763, popř. mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně

Ve dnech 7.-8. 9. 2021 se na zámku v Mikulově konal 13. ročník konference e-governmentu a my jsme byli u toho, firma GORDIC byla generální partner.
 
Letošní ročník proběhl v obvyklé podobě, tedy v prostorách zámku Mikulov, s účastí diváků a vystupujících přímo na místě. Zároveň však bylo možné konferenci plnohodnotně navštívit i online, jako nabídka pro ty, kteří nemohli do Mikulova přicestovat. Úvodního slova a přivítání se zhostil starosta města Mikulov Rostislav Koštial. Další mluvící byl Ing. Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje. Zmínil loňskou situaci kolem covidu, která nás zastihla nepřipravené na krizové situace, a jak je důležité mít pro tyto situace propojené informační systémy.

První prezentace se chopil JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra a informoval o možnosti využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů. Dále mluvil o jedné z nejcitelnějších novinek pro běžné fyzické osoby, což je automatické zřízení datové stránky. K tomu bude nově postačovat, aby fyzická osoba použila při komunikaci s veřejnou správou libovolný elektronický prostředek.

Druhý vystupující byl Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, MV ČR. Jeho prezentace se týkala Portálu občana. Ten má již přes 230 000 registrací a přes 1 000 000 přihlášení. Dále mluvil o nově vznikajících službách, co nově občan přes tento portál vyřídí. Založení datové schránky, nebo podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Brzy zde přibude i informace o vašem vozovém parku i s historii. Byla zmíněna i proběhlá kampaň ministerstva na podporu portálu občana. Reklama v televizi měla přes 3 000 000 zhlédnutí a portál zaznamenal po této reklamní kampani 35% nárůst návštěvnosti.

Součástí dopoledního bloku bylo i speciální konferenční „vysílání“ KULATÝ STŮL. Hostem byl mimo jiné i PhDr. Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, PS PČR. Do diskuze, která tu probíhala, mohli svými dotazy vstoupit nejen diváci v sále, ale také z domu od počítače.

V odpolední části měl prezentaci za GORDIC Mgr. Vít Kasal se svou netradičně pojatou prezentací „Stavíme digitální chodníky“ směrem k zaměstnancům, občanům i úřadům. Pan Kasal představil naše řešení Portálu občana, Webového klienta či cloudové služby. Více informací o jeho prezentaci se můžete dočíst na níže uvedeném odkazu: Stavíme digitální chodníky

Firma GORDIC měla v Mikulově jako generální partner i svůj stánek. Zde bylo možné potkat naše stávající zákazníky i zájemce o náš software. A jak to k Mikulovu patří, nechyběla ani sklenka kvalitního vína.

V prosinci roku 2019 jsme pro vás připravili setkání uživatelů Ginis Standard a Ginis Express. Setkání proběhlo v konferenční místnosti hotelu Bermuda ve Znojmě. Hlavní iniciativou bylo představit vám nové možnosti společnosti Gordic, které vám nabízíme.

Jednou z prezentací byla možnost chytrého bezdrátového vytápění. Tento systém umožňuje vzdáleně regulovat automatické nastavení vytápění v jednotlivých místností. Nemusíte tedy vytápět celou budovu na jednu teplotu, ale řídíte každý radiátor samostatně v systému.

Dalším tématem byl Portál občana a jeho možnosti pro jednotlivá města.

Dále jsme uživatelům představili možnost využívat platformu Ginis Express SQL v Cloudu.

Témat bylo ale mnohem více, já jsem představil jen některá z nich. A tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se k nám připojili.

Autor: Luděk Bartes

Olomoucký kraj v letošním roce uspořádal pro své příspěvkové organizace Metodické školení vedení elektronické spisové služby.

Školení bylo určeno pro ředitele příspěvkových organizací, aby byli informováni o legislativě a povinnostech elektronické spisové služby.

Tohoto školení se zúčastnili nejenom ředitelé a pracovníci příspěvkových organizací, ale také byli přítomni archiváři z jednotlivých okresů a pracovníci firmy GORDCI pro případné dotazy.

Hlavní témata:

 • elektronické podpisy na kvalifikovaných prostředcích
 • časová razítka
 • převody dokumentů na validní PDF/A
 • co vše má být v elektronické spisové službě zavedeno pod číslem jednacím
 • jakým způsobem mají být dokumenty odesílány
 • co mají jako OVM za povinnosti
 • elektronická skartace
 • SIP balíčky
 • validátory NDA
 • odesílání SIP balíčků na archiv přes portál NDA
 • a další

Školení se zúčastnilo cca 180 účastníků, které bylo rozděleno na 8 termínů.

Účastníkům bylo jak z naší strany tak ze strany archivářů vysvětleno, že mají povinnost používat kvalifikovaný podpis na kvalifikovaném prostředku což je např. token nebo čipová karta. Současně ke každému podpisu musí pořídit časové razítko, aby bylo ověřeno že podpis byl v daný čas platný. 

Dále jim bylo vysvětleno, že musí skartovat pravidelně z důvodu, že se nesmějí uchovávat osobní údaje déle než po dobu nezbytně nutnou.

Jako hlavním problémem se ukázala evidence dokumentů a informace o tom, co vše musí být evidováno. A to tak, že ať už to z organizace odchází nebo na organizaci přichází, vše musí být řádně evidováno a zavedeno pod číslem jednacím a PIDEM, což je jednoznačný identifikátor daného dokumentu. 

Věříme, že školení mělo svůj smysl a pro účastníky bylo přínosné.

Autorka: Stanislava Komárková

Ve čtvrtek 21. listopadu jsme pro naše zákazníky uspořádali setkání uživatelů informačního systému GINIS® Express, jako poděkování za celoroční spolupráci. Setkání se konalo v prostorách Národního domu v Prostějově, a zúčastnilo se ho bezmála 50 zástupců rozpočtových a příspěvkových organizací.

Účastníci setkání byli nejprve seznámeni s činnostmi firmy Korac s.r.o. a poté s novinkami, změnami a možnostmi informačního systému GINIS®.

Jako první představil pan Rostislav Kunc z firmy FPO zkušenosti a přínosy řešení GINIS® Express SQL v Cloudu. Po něm se slova ujal Jaromír Kapounek s prezentací na téma využití modulu OBJ (objednávky) a EPK (elektronické podpisové knihy) v GINIS® Express SQL, pak navázal řešením použití více čteček pro inventarizaci majetku a přednášku zakončil prezentací změn v DPH k 1. 10. 2019.

Ve druhé prezentační části Ondřej Najbr seznámil účastníky setkání s řešením GDPR v modulech GINIS® a Marek Smýkal představil funkčnost zpracování e-faktur a možnosti návrhu rozpočtu v GINIS® Express. Závěrečná přednáška patřila panu Milanu Fňaškovi jenž přednesl zajímavosti o legislativních změnách mzdové a personální agendy a jejich dopadů do produktů GINIS®, zejména pak řešení e-neschopenek od 1. 1. 2020 v GINIS®.

Po skončení prezentací následoval společný oběd, po kterém někteří účastníci využili nabídnutou možnost konzultací s přednášejícími k jednotlivým problematikám a možnostem řešení GINIS®.

Myslíme si, že se akce vydařila, a že program setkání byl pro všechny účastníky zajímavý a přínosný. Proto věříme, že se za rok sejdeme opět v tak hojném počtu.

 

Autorka: Eva Vrbová

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook