Ve dnech 13.–15. října 2019 se ve Frymburku na Lipně uskutečnil již 38. celostátní odborný seminář tajemníků městských a obecních úřadů. Téměř dvě stovky zástupců velkých i menších municipalit živě diskutovaly nad tématy jako digitální služby pro občany či vedení elektronické spisové služby.

Společnost Gordic byla tentokrát hlavním partnerem celé akce. Díky tomu získal možnost představit zcela zaplněnému sálu řešení, které podá řadě občanů pomocnou ruku při komunikaci s úřadem. Tímto řešením byl, je a bude portál občana, který jsme naposledy úspěšně implementovali ve Znojmě. A právě ve městě vína mohou již nyní obyvatelé využívat moderní technologie a ušetřit si cestu na úřad. Třeba jim tak zbyde více času na degustaci již zmíněného nápoje.

A i ten si zcela zaslouženě mohli dopřát dámy a pánové při večerním kulturním programu. Zaslouženě, neboť odvádí skutečně dobrou práci a produkty společnosti Gordic jim jsou nepostradatelným pomocníkem při zvládání jinak složité a bobtnající agenty.

O portál občana byl z reakcí posluchačů znát evidentní zájem. Věříme, že ti, kteří doposud váhali, zda jej pro občany pořídit, odjížděli s jasnou představou, proč ano.

Děkujeme pořadatelům a těšíme se na další setkání.

Zdroj článku: https://www.gordic.cz/o-spolecnosti/zpravy-gordic/detail?uuid=400019

Jako každoročně jsme se i letos účastnili soutěže s názvem THE BEST 2018 pořádané magazínem Egovernment.

Tento rok se konal již třináctý ročník této soutěže, která si klade za cíl představit ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice.

Ve spolupráci se zástupci obce Rozkoš jsme přihlásili projekt s názvem Řešení GDPR pro obec online. Záměrem projektu je pomoct obcím se zpracováním nařízení GDPR. Výsledkem je nástroj GDA od společnosti Gordic, který pomáhá plnit nařízení GDPR a mít tato zpracování neustále aktuální.

Vyhlášení výsledků proběhlo pod záštitou Ing. Vladimíra Dzurilly, zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci dne 19. 11. 2018 v Obecním domě v Praze.

Projekt se umístil na krásném třetím místě.

Tímto bychom také chtěli poděkovat obci Rozkoš za umožnění realizace projektu a spolupráci při jejím uskutečněním.

Věříme, že i příští rok nejdeme vhodný námět k zařazení do soutěže!

Autor: Luděk Bartes

Dne 24. dubna letošního roku proběhl pravidelný briefing BNsoftu ve společenském sálu v hotelu U Divadla ve Znojmě. Briefingu se zhostila sekce vývoj za moderování Lukáše Plhoně a Václava Březiny. Hlavním tématem byla Konference ISSS konaná v Hradci Králové 1. a 2. dubna 2019. Zaměřili jsme se na tyto témata: Zákon o právu na digitální služby, Portál občana, eGovernment Cloud, SONIA, Elektronizace organizace voleb a další.

Nejdiskutovanějším tématem na briefingu byl portál občana a jeho přínos pro občany.

Svoje zázemí na Konferenci ISSS měla i společnost Gordic, která prezentovala témata jako: Smart city aneb jak nepořídit zajíce v pytli, Portál občana a elektronické služby městu, Řízení kybernetické bezpečnosti online a datový audit a další. 

Dne 15. 11. 2018 a 20. 11. 2018 jsme v Hotelu U Divadla ve Znojmě uspořádali tradiční Setkání uživatelů  GINIS Express, zaměřené na závěr roku v ekonomických programech společnosti Gordic. Na setkání byli pozváni zástupci organizací, které patří mezi územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace.

V prvním bloku představila metodička Ing. Hana Havlíková legislativní změny v účetnictví a rozpočtu v roce 2018 a připravované novinky pro rok 2019. Dále potom vysvětlovala uživatelům, co je potřeba zkontrolovat a provést na konci roku v jednotlivých ekonomických programech, čemu se mají vyvarovat a jak se připravit na nové účetní období 2019. Zároveň představila i zajímavé funkce v jednotlivých modulech a přednášku obohatila přímými ukázkami v programech. 

Poté následovala přestávka s občerstvením, aby uživatelé mohli nabrat sílu na další část prezentace.

Po přestávce metodička pokračovala s představením nového evropského nařízení GDPR. Zmínila povinnosti spojené s tímto nařízením a ukázala v jednotlivých modulech zadávání typů subjektů fyzických osob, právnických osob a OSVČ a zároveň možnost vyhledávání informací v logu i evidovaných objektů.

V poslední části prezentoval implementátor Luděk Bartes stávající ekonomické programy v nových SQL verzích. Ukázal praktické příklady používání jednotlivých programů a jejich výhody.

Po prezentacích následoval prostor na individuální otázky účastníků a diskuzi s pracovníky firmy BNSOFT s.r.o.

Autorka: Ing. Hana Havlíková

V pátek 25. ledna 2019 proběhlo tradiční výroční setkání GORDIC Distributor BNSOFT s. r. o. Setkání se uskutečnilo v Sport Hotelu v Hrotovicích a zúčastnilo se celkem 65 osob.

Dopolední část byla věnována hodnocení období 2018 z pohledu distributora, obchodu, implementace a vývoje. Hodnocení proběhlo formou prezentací ředitele distributora Ing. Bohumila Nekuly a ředitele distribučního kanálu Ing. Ivo Dobiáška.

Následovaly prezentace "Distributor jako součást GORDIC", které si připravili pozvaní hosté, zástupci firmy GORDIC spol. s r. o. Připravili spoustu novinek a informací z oblasti ekonomiky, metodiky, spisové služby, vývoji a dozvěděli jsme se o fungování obchodně právní sekce firmy.

Všechny prezentace jsou velkým přínosem pro naši další práci a komunikaci se zákazníkem.

Po prezentacích proběhlo ocenění pracovníků, kde byli odměněni ti nejlepší.

Ve 13:30 jsme se všichni sešli ke společnému obědu v hotelové restauraci, kde byla možnost komunikovat s kolegy firmy GORDIC a s kolegy napříč distributora.

Většina se rozhodla zůstat i na odpolední a večerní část, která všem nabídla možnost volnočasových aktivit v podobě sportu a wellness, aby nabrali sílu do roku 2019, který před nás všechny postaví nové výzvy v podobě plánovaných změn v legislativě a nových technologií.

Tak zase za rok, vážení přátelé a kolegové!

V termínu 4. až 5. září 2018 se konal 10. Ročník konference E-governmentu 20:10, kterou již tradičně na zámku Mikulov pořádá Magazin Egovernment.

Hlavními tématy byl Portál občana a vize pro Digitální Česko.

Dále přednášející prezentovali novinky v oblasti elektronických pečetí, základních registrů a kybernetické bezpečnosti.

Za společnost Gordic vystoupil Mgr. Vít Cvrček, který se věnoval praktickému výkonu eGOVERNMENT v roce 2018. Konkrétně hovořil o aktuálních možnostech hybridní pošty při doručování dokumentů správních řízení a nástrojů firmy Gordic určených pro přípravu podkladů potřebných při zpracování odpovědí na žádosti subjektů údajů dle GDPR.

Zdroj fotek: https://www.egovernment.cz/inpage/fotogalerie-mikulov-2018/

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook