Společnost BNSOFT s.r.o. se specializuje na tvorbu a subdodávky software pro firmu GORDIC spol. s r.o. a poskytování komplexní podpory uživatelům tohoto softwaru v oblasti státní správy a samosprávy. Důraz je kladen na bezproblémovou použitelnost SW v uvedených oblastech a kvalitu souvisejících služeb. Ta je zajištěna silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. V rámci implementace SW GORDIC se společnost zaměřuje na dodávky komplexních řešení informačních systémů, v jejichž rámci zajišťuje:

  • zpracování studií, analýz a projektů
  • řízení projektů
  • komplexní aplikační, technickou a metodickou podporu
  • systémovou integraci
  • implementaci informačních systémů
  • školení uživatelů

Od počátku existence produktů GORDIC je společnost BNSOFT s.r.o. zapojena do distribuční sítě. Od roku 2006 jako Distributor produktů GORDIC pro oblast Východ ČR. Spolu se smluvními partnery VAR, kteří zajišťují obchodní a servisní činnosti u více než jednoho tisíce zákazníků, má k dispozici kapacitu cca 60 specialistů. Profesionalita a odborný růst jednotlivých částí této distribuční sítě podporují serióznost při zabezpečování potřeb velkých zákazníků a technicky i personálně náročných řešení.

Za více než 20 let existence na českém trhu si BNSOFT s.r.o. a její podřízené jednotky VAR vybudovaly široké portfolio klientů od ministerstev až po nejmenší organizace veřejné správy. Počet zákazníků přesáhl v roce 2002 jeden tisíc.

V rámci implementace produktů klade BNSOFT s.r.o. velký důraz na dodávku informačních systémů zároveň s metodikou použití v souladu s legislativními předpisy pro jednotlivé agendy, např. Metodika účetnictví a rozpočtu, Metodika spisové služby, Metodika evidence majetku, Metodika PAM apod.

Vedle uvedených hlavních aktivit dodává firma i HW pro svoje zákazníky v rámci komplexní dodávky a zajišťuje připojení k Internetu a další služby související s informačními technologiemi.

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook