Úprava ve výpočtu exekučních srážek od 3/2022 – možnost určení výše normativních nákladů na bydlení

Platnost této změny je pouze v rozmezí 3/2022 - 12/2022

GDZ: https://robot.gordic.cz/gordic/ginis/app/adt07/default.html?c=GdzBalicek&id=GDEVGDT0LSMP#

Z důvodu přetrvávajících různých výkladů v oblasti výše normativních nákladů na bydlení, které mají dopad na výpočet nezabavitelných částek, která slouží k nezbytnému zabezpečení základních životních potřeb povinného a jeho rodiny, a které jsou vymezeny v NV č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů, byla realizována úprava ve výpočtu exekučních srážek od 1.3.2022.

Rozhodnutí o postupu při určení výše normativních nákladů na bydlení je od března 2022 tak plně na organizaci. Organizace může rozhodnout, zda bude postupováno při výpočtu normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekučních srážek pouze podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, či podle § 26 odst. 1 písm. a) s přihlédnutím k ustanovení § 26a Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

K určení výše normativních nákladů na bydlení od března 2022 slouží parametr:

PAM – ŘP RV Zahrnutí normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekučních srážek

  • Hodnota 0 - podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb.
  • Hodnota 1 - podle § 26 odst. 1 písm. a) a § 26a zákona č. 117/1995 Sb.

Parametr je implicitně nastaven na hodnotu 0:

  • podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb.

Při této hodnotě nedochází ke změně ve výpočtu exekučních srážek. V modulu GINIS PAM Standard je tedy postupováno při výpočtu exekučních srážek z těchto položek (hodnoty zůstávají od 1.1.2022 nezměněny):

  • základní částky na osobu povinného 8 006,25 Kč
  • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 2 668,75
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení = 21 350 Kčjedna třetina z této částky činí 7 116 Kč

Při nastavení parametru na hodnotu 1:

  • podle § 26 odst. 1 písm. a) a § 26a zákona č. 117/1995 Sb.

bude od měsíce března 2022 proveden výpočet z těchto položek:

  • základní částky na osobu povinného 8 846,25 Kč
  • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 2 948,75
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení = 23 590 Kčjedna třetina z této částky činí 7 863 Kč

K zapracování této úpravy došlo zejména s ohledem na metodiku výpočtu splátek v oddlužení, kterou uveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti a shodný názor k této problematice byl předán i Ministerstvem práce a sociálních věcí společnosti ANAG (formou dopisu podepsaného náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Ing. Ivou Merhautovou, MBA), které požádalo MPSV o vyjádření k problematice zahrnutí normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelné částky podle NV č. 595/2006 Sb. V tomto případě se jedná o nezávazné výklady a názory k této problematice.

https://insolvence.justice.cz/wp-content/uploads/2022/02/R003_metodika_vypoctu_splatek_od_220101.pdf

Mimo jiné byla zveřejněna stanoviska (opatření) některých krajských soudů (mj. České Budějovice a Hradec Králové) k výpočtu splátek pro oddlužení, podle nichž se nezabavitelná částka o částku uvedenou v § 26a zákona č. 117/1995 Sb., nezvyšuje. Tato stanoviska jsou pro účely insolvenčního řízení v rámci působnosti příslušného krajského soudu označena jako závazná, a i plátce mzdy je tak musí brát na vědomí.

https://www.justice.cz/documents/15689/607885/Spr+250-2022+-+opat%C5%99en%C3%AD+INS/ffff64ce-aa50-4350-abc5-dce40dd6984f
https://www.asis.cz/ksosksol_vypocet-nezabavitelne-castky-a-zakon-c-17-2022-sb/

Autor: Zdeněk Molík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook