Oficiální GDZ: minimálně 388xxx002x90
GDZ:  https://robot.gordic.cz/gordic/ginis/app/adt07/?c=GdzBalicek&id=GDEVGDT0LS9I#
Sestavy: min. až verze 32PAMS138801Z39

Výkaz ÚNP 4-01 – sestava PAMUNP02 – Výkaz o úplných nákladech práce

V sestavě u oddílu A105(a) na ř. 02 se chybně vykazovala hodnota při zahrnutí úrazového pojištění, tedy v případě, kdy byla u organizace fiktivní osoba „Zákonné pojištění“, na kterou se prováděl výpočet na mzdovou složku 8558 – Zákonné pojištění odpovědnosti. Byla zapracována úprava v dotahování správné částky. Dále byly do sestavy upraveny počty osob za dohody, a to u oddílu A108, sl. 5, kde lze vykázat osobu pouze k jednomu z krajů v případě, kdy osoba má více dohod vedených pod různými kraji,
popř. v průběhu roku byla provedena změna pracoviště v rámci jedné dohody, které spadá pod jiný kraj. Po nasazené úpravě je nutné přeplnit data pro sestavu PAMUNP02 a poté je možné sestavu vygenerovat.

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

ČSSZ aktualizovala tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) v souvislosti s verzí datové věty 1.1 pro ONZ2022. Aktualizovaný tiskopis obsahuje mimo nové údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, také údaje sledované do 31.3.2022, tedy do oddílu 8. byl do aktualizovaného formuláře přidán kód
zdravotní pojišťovny a údaj o předchozím orgánu, který prováděl nemocenské pojištění. Z důvodu rozšířených údajů na novém vzoru tiskopisu, bude nový tiskopis dostupný od období 3/2022 a původní tiskopis k ONZ2009 bude dostupný pouze do období 3/2022.

Aktualizovaný tiskopis byl zařazen do sestav:

  • PAMEVI05 – Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) od 04/2022
  • PAMEVI08 – Odeslané hlášenky od 04/2022

Autor: Zdeněk Molík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook