Rok 2021 se jednoznačně zařadí z pohledu legislativních změn ve mzdové a sociální oblasti k nejbouřlivěji se vyvíjejícím. Mnoho změn přinesl již počátek roku a nyní, od 1.7.2021 se očekávají další i když ne již tak rozsáhlé. Jedná se o tyto změny:

  1. Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí

Podle současné legislativy činí měsíční daňové zvýhodnění 

  • na 1. dítě 1.267,-
  • na 2. dítě 1.617,-
  • na 3. a další dítě 2.017,- (u držitelů průkazů ZTP/P dvojnásobek uvedené částky)

Poslanecká sněmovna původně navrhla a následně schválila daňové zvýhodnění na 2. dítě ve výši 22.315,-/rok, resp. na 3. a další dítě ve výši 27.835,-/rok. Tyto hodnoty nejsou ovšem beze zbytku dělitelné 12 ( měsíci ) nutnými pro výpočet měsíční mzdy. Senát proto po projednání dne 9.6.2021 vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o  státní sociální podpoře a daních z příjmů, která ji bude projednávat na svém zasedání dne 22.6.2021. Dá se prakticky najisto očekávat, že tato novela bude schválena.

Nová výše měsíčního daňového zvýhodnění bude poté činit

  • na 1. dítě 1.267,- (tedy beze změny ve srovnání s předešlou í hodnotou)
  • na 2. dítě 1.860,-
  • na 3. a další dítě 2.320,- (u držitelů průkazů ZTP/P dvojnásobek uvedené částky)

Rodič s 3 dětmi tak obdrží ve své měsíční mzdě o 546,- více oproti současnému stavu. Podle přechodného ustanovení §35c odst. 1 zákona o daních z příjmů se tato úprava daňového zvýhodnění použije pro celý rok 2021. Rozdílové částky za leden-červen budou zúčtovány v ročním vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2021 v roce 2022.

Ostatní, legislativně dané podmínky uplatnění daňového bonusu se nemění.

  1. Zrušení hranice omezení měsíčního daňového bonusu

Předkládaná novela opravuje nesrovnalost daňového balíčku, který nabyl účinnosti 1.1.2021 a bylo jím mimo jiné zrušeno omezení daňového bonusu. V zákoně bylo sice zrušeno roční omezení daňového bonusu (60.300,-), ale maximální výše měsíčního daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5.025,- zůstala. Toto omezení bude od 1.7.2021 zrušeno.  Pro úplnost doplním, že na daňový bonus dosáhne poplatník, jehož měsíční příjem je alespoň ve výši ½ min. mzdy ( 7.600,-), resp. za rok ve výši 6-ti násobku minimální mzdy, tj. 91.200,-

  1. Zvýšení rodičovského příspěvku

Novela zvyšuje od 1.7.2021 i rodičovský příspěvek.  

       Věk

Standardní částka

(doposud)

Zvýšená částka

(doposud)

Standardní částka - nová

Zvýšená částka - nová

Dítě do 6 let

500,-

800,-

630,-

930,-

Dítě 6 – 15 let

610,-

910,-

770,-

1.070,-

Dítě 15 – 26 let

700,-

1.000,-

880,-

1.180,-

Rozšířit se má i okruh rodin majících na něj nárok. Nově rodičovský příspěvek získají i rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima (doposud to byl 2,7 násobek živ. minima). Velmi důležitá a podstatná změna v pobírání rodičovského příspěvku je ta, že od data účinnosti novely zákona dostanou rodiče při narození dalšího dítěte v rodině jednorázově zbývající částku na předchozí, starší dítě. Doposud se příspěvek čerpal vždy jen na nejmladší dítě v rodině.

Na závěr podotýkám, že všechny potřebné funkcionality s výše uvedenými změnami  ( daňové zvýhodnění, omezení bonusu ) budou po jejich schválení zapracovány do pololetních distribucí verzí PAM – GINIS Express, PAM – GINIS Express SQL, PAM – GINIS Standard.

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook