Částka normativních nákladů na bydlení se pro rok 2022 změnila NV č. 507/2021 Sb., na částku 6 815 Kč (do 31.12.2021 se jednalo o částku 6 637 Kč). Na základě NV č. 507/2021 Sb., došlo od 1.1.2022 k úpravě výše nezabavitelných částek, které mají dopad na výpočet exekučních srážek. Tato úprava byla do modulu GINIS PAM Standard zapracována v rámci ostatních legislativních změn od 1.1.2022.

Dne 28.1.2022 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 17/2022 Sb., kterým byl novelizován zákon o státní sociální podpoře tak, že se za § 26 tohoto zákona vložil nový § 26a, kterým se stanovuje úprava navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Podle tohoto ustanovení se částka měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 stanovená nařízením vlády vydaným podle § 28 zákona o státní sociální podpoře pro rok 2022, navyšuje pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částku 1 120,- Kč.

V současné době se různí výklady ohledně promítnutí ustanovení § 26a zákona o státní sociální podpoře do postupu pro výpočet nezabavitelných částek, tj. postupu dle § 1 odst. 1 NV č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě nejednotných výkladů v této oblasti tímto informujeme, že v modulu GINIS PAM Standard je nadále postupováno při uplatnění nařízení o nezabavitelných částkách dle ustanovení § 26 zákona o státní sociální podpoře, tedy nedošlo k úpravě výpočtu exekučních srážek a zohlednění ustanovení §26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dojde k uveřejnění závazného výkladu, který bude odlišný oproti současnému nastavení, bude tento obratem implementován do výpočtu modulu GINIS PAM Standard.

V modulu GINIS PAM Standard je tedy od 1.1.2022 postupováno při výpočtu exekučních srážek z těchto položek:

  • základní částky na osobu povinného 8 006,25 Kč
  • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 2 668,75
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení = 21 350 Kč, jedna třetina z této částky činí 7 116

Autor: Zdeněk Molík

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook