Od 1. 2. 2022 musí být úřední deska v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který nově v §5a odst. 3 zakládá povinnost státním orgánům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zveřejnit metadata informací, zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich úředních deskách a metadata těchto úředních desek jako otevřená data.

Co to jsou otevřená data?
Otevřená data mohou být například: jízdní řády, ordinační doba lékařů, tel. seznam. seznam škol a školek nebo třeba aktuální opravy a uzavírky. Data jsou volně přístupná na webu jako datové soubory ke stažení ve strojově čitelném a otevřeném formátu – CSV, XML, JSON, RDF a další formáty s otevřenou specifikací. Dále je opatřená podmínkami užití neomezujícími jejich užití. Otevřená data jsou evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako datové sady opatřené přímými odkazy na datové soubory, které je tvoří. Publikovat otevřená data znamená zveřejnit data na internetu tak, aby je (odborná) veřejnost mohla snadno
využívat a strojově zpracovávat.

Příklady využití otevřených dat

  • e-desky – úřední desky
  • propojení dat o ordinační době lékařů a jízdních řádů
  • propojení dat České obchodní inspekce
  • propojení demografických dat, jízdních řádů a seznamů školek – dostupnost

Kdo otevřená data již publikuje?
MV, Český úřad zeměměřický a katastrální, MF, Český statistický úřad, atd.

Modul ODT

Proto jsme pro Vás připravili modul ODT - nástroj  OpenData Generátor , který mechanicky sestavuje balíčky dat v požadovaném formátu a struktuře, které exportujete na svůj opendata portál nebo do vhodné aplikace, jako na např. CityVizor.

Hlavní výhody modulu
Uložení vytvořených výstupů je možno provádět na připojené uložiště (lokální nebo síťový disk, NAS, flash disk) nebo na vzdálené uložiště pomocí protokolů FTP, FTPS nebo SFTP. Dále lze vytvořené výstupy zasílat elektronickou poštou.

Pro nástroj OpenData generátor a datovou sadu Cityvizor poskytuje Gordic od 1. 7. 2021 výraznou garantovanou slevu ve výši 70 % pro obce a města. Ještě o něco výhodnější podmínky mají členové spolku Otevřená města. Zároveň je snížená sazba za roční podporu SW licence, a to o 50 %.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook