Po nasazení změn je nutné přepočítat osoby v měsíci 8/2020

Zákonem 285/2020 Sb. se mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). Některé změny v ZP ale nabývají účinnosti až od 1. 1. 2021 (změny v dovolené, sdílené pracovní místo apod.). Níže uvádíme seznam změn s dopadem do modulu PAM, které mají účinnost od 30. července 2020.

 1. V 313 odst. 1 se u potvrzení o zaměstnání změnil text takto (změny vyznačeny tučně a kurzívou):
  Při skončení pracovního poměru, nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění podle jiného právního předpisu (§ 7a zákona o NP) anebo pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy (§ 299 OSŘ),je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm
  a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  b) druh konaných prací,
  c) dosaženou kvalifikaci,
  d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, který orgán srážky nařídil,
  v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
  Z této změny vyplývá, že od 30. 7. 2020 se bude potvrzení o zaměstnání („zápočtový list“) vystavovat u dohod o provedení práce jen v případě, že dohoda zakládala účast na NP (odměna vyšší než 10000 Kč) nebo se z této dohody o provedení práce byly prováděly srážky ze mzdy. Vystavování a vydávání tohoto potvrzení o zaměstnání v ostatních případech již u dohod o provedení práce nebude třeba.

Změny v modulu PAM:

V modulu PAM byly rozšířeny výběrové podmínky pro sestavu PAMPRA15 a to v případě, kdy do sestavy PAMPRA15 je generována exekuční srážka. Při existenci exekuční srážky, která se generuje do sestavy, je před generováním sestavy uživateli zobrazeno okno pro jednotlivé srážky s možností doplnění orgánu nařizujícího srážku:

Co se týká dohod, dochází ke generování této sestavy i za dohody bez ohledu na vznik pojištění. Je tedy na rozhodnutí uživatele, zda tuto sestavu bude zaměstnanci předávat, či nikoli.

 1. V 357 odst. 1 se změnil text takto (změny vyznačeny tučně):
  Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).
  Z této změny vyplývá, že průměrný výdělek zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda a nově též než zaručená mzda.

Změny v modulu PAM:

V modulu PAM se od 1.8.2020 nově zjišťuje výše PHV při jeho použití s ohledem na výši měsíční zaručené mzdy přepočtené na hod. u PPV, u kterých lze zaručenou mzdu použít.  V ostatních případech dochází k dorovnání do měsíční výše minimální mzdy přepočtené na hod. (způsob výpočtu je zde zachován shodný jako dosud).

Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy bez ohledu na nastavení parametru PAM - ŘP RV Používání doplatku do minimální a zaručené mzdy.

V případě potřeby dopočtu PHV do výše zaručené mzdy na dny 30. a 31.7.2020, je nutné pro tyto dny provést ruční úpravu výše PHV na měsíční změně z úrovně uživatele.

SKUPINA PRACÍ

Nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc

1

14 600

2

16 100

3

17 800

4

19 600

5

21 700

6

24 000

7

26 500

8

29 200

 1. a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
  b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě
  c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě
  d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě
  e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě
  f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě
  g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě
  h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

GORDIC, dne 4. 8. 2020

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook