Posuzování a schvalování elektronických dokumentů prostřednictvím známého rozhraní.

Nástroj pro komplexní zajištění pracovních postupů při předkládání dokumentů ke schválení a podpisu. Respektuje a do elektronické podoby přenáší zažité zvyklosti uživatelů ze schvalování listinných dokumentů.

Osoba zodpovědná za předložení dokumentu ke schválení a podpisu provádí tedy tuto činnost ve svém obvyklém pracovním prostředí. Vedoucí pracovník schvaluje elektronicky a podepisuje dokumenty v jednoduchém prostředí příslušného modulu EPK.

Vedoucí pracovník si muže prostřednictvím modulu EPK digitální dokumenty prohlédnout a poté je bud jednotlivě, nebo hromadně schválit a podepsat, připadne zamítnout. Pokud dokument neschválí, může připojit komentář, proč nebyla žádost vyřízena a vrátit tuto žádost referentovi. Dokumenty schválené a podepsané, resp. zamítnuté a vrácené k přepracování, se v příslušných přehledech vrací zpět předkladateli do běžného pracovního prostředí (moduly KDF a KOF rozšířený o funkčnost EPK).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A PŘÍNOSY

  • Intuitivní ovládání nástroje
  • Schválení či zamítnutí jedním tlačítkem
  • Možnost podepsání dokumentů elektronickým certifikátem
  • Logování všech činností (příprava, posouzení, schválení, …)
  • Možnost vedoucího pracovníka prohlížet a schvalovat dokumenty různých uživatelů na jednom místě ve známém rozhraní
  • Možnost poskytnout komentář k zamítnutým dokumentům
  • Propojení s dalšími moduly systému GINIS Express
  • Možnost hromadného zpracování v nástroji
  • Zachování zvyklostí schvalování papírových dokumentů
  • Intuitivní a nastavitelný proces schvalování elektronických dokumentů

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook