Rozšíření - komunikace s penzijními fondy

Export dat pro penzijní společnosti

Přepracován export dat pro penzijní společnosti. Nově jsou exportní dávky (rozpisy plateb) generovány z vypočtených složek přesně tak, jak byly ve skutečnosti vyplaceny penzijním společnostem.

Jsou využívána data z administrace penzijních společností v modulu ADE. Správná administrace je nutnou podmínkou validního generování dávek.

Funkcionalita je přístupná v modulu ADE v menu Subjekty - Agendy - PAM - Penzijní společnosti.

Pro každou penzijní společnost a lze definovat 2 typy profilů:

 1. Penzijní připojištění
 2. Doplňkové penzijní spoření

Pokud je zaškrtnuto pole "Generovat při výpočtu", je příslušný symbol pro danou platbu generován v rámci výpočtu osoby (používají některé penzijní společnosti, jiné mají konstantní).

Funkcionalita generování dávek je řízena dvěma parametry:

 1. PAM - ŘP HM Funkce - Exportní dávky pro penzijní fondy (pam_rad_mmfu010) řídí přístupnost položky menu "Hlavní menu: Funkce - Exportní dávky pro penzijní fondy"
 2. PAM - ŘP Způsob generování dávek pro penzijní společnosti (pam_rad_penzfon). Parametr definuje způsob generování dávek pro penzijní společnosti. Parametr ovlivňuje tvorbu platebních symbolů odpovídajících vypočtených složek při výpočtu. Zároveň ovlivňuje podobu datového souboru odesílaného penzijním společnostem. Jeho nastavení se nesmí měnit v průběhu zpracovávaného období. Po jeho nastavení je nutné všechny osoby přepočítat.

Parametr může nabývat hodnot:

 • Negenerovat
 • Generovat pouze příspěvky zaměstnavatele
 • Generovat pouze příspěvky zaměstnanců
 • Generovat příspěvky zaměstnavatele i zaměstnanců

NN Penzijní společnost nerozlišuje dávky pro penzijní připojištění (PP) a doplňkové penzijní spoření (DPS). Je tedy generována vždy jen jedna dávka.

Allianz penzijní společnost také nerozlišuje dávky pro PP a DPS, ale rozlišuje naopak dávky pro příspěvky zaměstnavatele a pro příspěvky zaměstnanců. Takže v tomto případě jsou generovány dávky zvlášť, dle příslušné volby v menu.

Rozšíření – elektronické neschopenky

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Po aktivace rozšíření bude v modulech PAM/PDM k dispozici

 • nahlížet do ePortál-u ČSSZ za zaměstnance své organizace
 • zobrazení údajů o načtených datech z ČSSZ k DPN zaměstnanců
 • archív historie DPN (ePortálu ČSSZ dispozici pouze 30 dnů)
 • kontroly na existenci měsíčních změn oproti načteným údajům k DPN
 • bude sledováno splnění povinnosti zaměstnavatele pro odeslání tiskopisu příloha k žádosti o dávku k DPN od 1. 1. 2020 (NEMPRI_2020)
 • bude sledováno splnění povinnosti zaměstnavatele pro odeslání hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) pro DPN od 1. 1. 2020

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook