Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení.

Prostřednictvím datových schránek bude možné školám doručovat dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě, podepsané vlastní rukou.

Podle zákona o elektronických úkonech v znění od 1. 1. 2017 školy naplňují znaky orgánu veřejné moci, protože se jedná o právnické osoby, jimž byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy (rozhodují o právech v oblasti školství).
Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat a kontrolovat, zda účastníci správních řízení (např. uchazeči o studium či jejich zákonní zástupci) nemají datovou schránku zřízenu. Pokud ano a umožňuje-li to povaha dokumentu, bude jim škola do této schránky doručovat.

Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby mohou provádět úkon vůči škole, mají-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook