E-xterní SU-bjekt, zkráceně ESU, je základní prvek v systému GINIS. Jde o souhrnný název jak pro fyzickou osobu, právnickou osobu, nebo pro OSVČ.

Zákon stanovuje, že každý občan ČR musí mít trvalé bydliště, a to pouze jen jedno v rámci celé České republiky. Toto jediné trvalé bydliště je evidováno v SZR, které za správnost údajů odpovídá a tyto údaje spravuje. Zákon říká, že každá osoba/firma může mít pouze jednu doručovací adresu. Tato doručovací adresa je taktéž zanesena a zpravována v SZR.

U obou zmíněných typů adresy není důvod měnit adresu ESU. Adresa je správná a systém ji nedovolí změnit. Jenže zákon 500/2004 Sb. §19 odstavec 3. říká, že každé ESU může mít i adresu k doručování! To je jiná adresa, než je adresa doručovací! Dle zákona může mít každé ESU libovolný počet adres k doručování. Tyto adresy již nejsou v SZR, ale jsou nahlášeny čistě na úřadě.

Aby nedocházelo k záměně adresy doručovací a adresy k doručování, tak se v GINISu tato adresa k doručování označuje jako adresa KONTAKTNÍ! Tato adresa je oproti předchozím volně editovatelná. Je možné do ní dělat různé zásahy.

Adresa se zadá na detailu ESU přes tlačítko Adresy/Pob. Bude vygenerována nová karta ESU, která si z původní karty překopíruje vše kromě adresy. Tímto způsobem nevznikne duplicitní karta ESU, ale podřízená karta ESU ke kartě ověřené v SZR. Tyto podřízené karty ESU poznáte v seznamu velmi rychle. Ověřené ESU jsou v SZR černým písmem, adresa Kontaktní je modrým písmem.

Kontaktní adresa, jak je zřejmé z předchozího textu, není a ani nemůže být vedena v SZR. Proto, když se ji pokusíte ověřit v SZR, tak k ověření nedojte. Ověřit jde jen adresa trvalého pobytu a adresa kontaktní.

Autor: Ing. Radek Svozil

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook