Pomalu se blíží termín jednak pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění ( ve mzdách za 3/2016 ) a jednak termín vyúčtování zálohové daně z příjmů (21. 3. 2016), resp. daně vybírané srážkou (1. 4. 2016). Tyto 2 funkcionality jsou plně obsahově i uživatelsky zabezpečeny v modulu GINIS Express PAM.

Každý poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání), může do 15. 2. 2016 požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za rok 2015. Podmínky, při jejichž splnění může zaměstnanec o roční zúčtování požádat jsou stanoveny v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Následně mzdová účetní u jednotlivých pracovníků pořídí v modulu GINIS Express PAM do interaktivní tabulky případné změny (školkovné, dary, penzijní pojištění, příjmy od jiných zaměstnavatelů…) týkající se ročního zdanění a okamžitě vidí vypočtený daňový přeplatek, resp. nedoplatek na daňovém bonusu.

Tyto přeplatky poté může buď ručně pořídit a nebo automaticky přenést na příslušné mzdové složky vstupující následně do zpracování mezd za příslušné období. Pro roční zúčtování zálohové daně a daně vybírané srážkou nyní jednoznačně platí direktiva Finanční správy ČR o elektronické komunikaci s místně příslušnými Finančními úřady. V modulu GINIS Express PAM je toto nově zabezpečeno dvěma výstupy ve formátu XML, které obsahují požadované zúčtování daní.Tyto dva vygenerované soubory se poté finálně odešlou přes Daňový portál a datovou schránku na Finanční správu ČR.

V těchto dvou nových funkcionalitách vidím jednoznačně usnadnění práce mzdové účetní a hlavně eliminaci případných chyb při ručním pořizování a vkládání potřebných údajů jak do modulu PAM, tak i na Daňový portál Finanční správy ČR.

Autor: Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook