Národní sportovní agentura nově umožňuje vzdálené nahlížení do spisu

V průběhu května 2024 došlo ke spuštění nové funkcionality pro příjemce dotací u Národní sportovní agentury (NSA). Nově jim je umožněno vzdálené nahlížení do spisů. Co to v praxi znamená? Pokud nějaký subjekt, kterému se například vyměnilo vedení (fotbalový klub či jiný sportovní oddíl), žádal u NSA o udělení dotace a neví, v jakém stavu se jejich spis nachází a které všechny dokumenty obsahuje, nemusí již jezdit do Prahy, aby mu bylo umožněno nahlédnutí, ale po podání a schválení žádosti o vzdálené nahlížení, může stáhnout celý obsah spisu odkudkoliv do svého počítače a v klidu si jej projít.

Vzdálené nahlížení tak usnadňuje práci nejen NSA, ale zejména jejím klientům, resp. příjemcům dotací, aby měli vždy aktuální přehled o jejich žádostech. Zrychluje proces zpřístupnění spisu a odstraňuje povinnost dojíždění a cestování “za papíry”. Při podání žádosti může být také zvolena varianta, kdy žadatel udělí oprávnění například právnímu zástupci, který taktéž po následném schválení ze strany NSA, obdrží oprávnění do spisu nahlédnout. Veškeré aktivity, jako například, kdo konkrétně a kdy si stáhl obsah spisu je samozřejmě zaznamenáván systémem.

Samotné podání žádosti funguje prostřednictvím Portálu občana, kam se přihlásí žadatel prostřednictvím své národní či bankovní identity a vyplní na formuláři několik málo údajů. Například kdo je žadatelem, komu má být spis zpřístupněn, identifikace spisu, apod. Následně, po interním schvalovacím procesu na straně NSA, jsou dotčené osoby, kterým má být spis zpřístupněn vyrozuměny, zdali jim bylo v jejich žádosti vyhověno, či z nějakého důvodu byla jejich žádost odmítnuta. V případě schválení oprávnění, si po dalším přihlášení do Portálu občana, mohou tyto oprávněné osoby obsah spisu stáhnout do svého počítače.

Podrobnosti, jakým způsobem funguje podání žádosti a stažení zpřístupněných materiálů, naleznete zde: https://nsa.gov.cz/vzdaleny-pristup-do-spravniho-spisu/ .

Pokud máte i vy zájem o tuto funkcionalitu, neváhejte kontaktovat vedoucího vašeho projektu, abyste probrali možnosti a přínosy této funkcionality právě pro vaši organizaci.

Autor: Jakub Malačka