Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do14.00 hodin.

Kdo má právo volit do zastupitelstva krajů:  

 1. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje, (dále jen "volič").
 2. Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou
 3. a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 4. b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 5. c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 6. d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

Kdo má právo volit do Senátu:

 1. Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
 2. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
 3. a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 4. b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Jak má vypadat správný seznam voličů:

*Uvede se vždy, i když je v obci pouze jeden volební okrsek; každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem.  Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi.  Je-li vytvořen pouze 1 volební okrsek, označí se číslem 1.

**Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů s uvedením jména a čísla volebního okrsku

***Překážky výkonu volebního práva

 1. a) krajské volby - výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, karanténa, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí
 2. b) senátní volby - omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, karanténa

*** Poznámka – volič je zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem nebo mu byl vydán voličský průkaz

Když budete potřebovat pomoc se sestavením seznamu voličů, můžete se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook