Dovolte, abychom Vás informovali, že během měsíce prosinec a leden budeme provádět vzdálenou aktualizaci sestav a výkazů. S požadavkem na vzdálené připojení Vás bude kontaktovat náš servisní pracovník. Aktualizace souvisí s již avizovanou změnou výkazu Příloha. Podrobné změny viz. níže:

Nový výkaz rozpočtu - Plán výkazu zisku a ztráty pro PO

Nové výkazy:

Údaje o poskytnutých garancích (pro ÚSC a DSO)

Tisk samostatně, XML výstup je součástí výkazu Příloha

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (pro ÚSC, DSO a PO zřizované ÚSC a OSS)

Tisk samostatně, XML výstup je součástí výkazu Příloha

Inventurní soupis – úprava tisku okamžiku zahájení a ukončení, úprava tisku členů komise

SIMU - soustava informačních a monitorujících ukazatelů pro Monitoring hospodaření územních samosprávných celků – úprava pro rok 2018

PAP

kontrola UCRGUAC9 – Kontrola vazeb CSÚIS - účty 363,311,314,321 a 324 mohou mít záporné zůstatky v části X.

kontrola UCRGUAC7 a UCRGUAC8 - část XI. - P11 nesmí mít partnera 444

Nová sestava – Přehled pro zjednodušený inventurní soupis – pro položky C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3, sestava se nachází v menu Účetnictví /Tisk/ Generátor/ Výkazy/UCRGU020: Inventarizační výkazy a sestavy

Grafický tisk účetních deníků – rozšíření o dva nové formáty – export do XLS (včetně popisu zápisu na konci řádku)

Autor: Jiří Ferbínek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook