Konference Rok informatiky je již tradičním setkáním všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy v ČR. Letošní akce proběhla ve dnech 7.-9. června 2017 ve městě Šternberk. Záštitu nad konferencí pořádanou Magazínem Egovernment, poskytl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťek. GORDIC byl generálním partnerem, stejně jako v předešlých letech.

Ve čtvrtek 8. června 2017, který je hlavním programovým dnem Roku informatiky, si jako první vzal slovo starosta města Šternberk Ing. Stanislav Orság. Účastníkům setkání popsal krásy regionu a následně připnul znak města Šternberk na prapor, a tím odstartoval sérii dopoledních přednášek.

V prvním bloku prezentovali zástupci odboru eGovernment MV ČR aktuální projekty, jež jsou zde řešeny. Patří mezi ně připravovaný portál občana, představený ředitelem odboru eGovernmentu MV ČR Ing. Romanem Vrbou – shodou okolností rodákem z města Šternberk. Přednášel také o mobilních aplikacích pro životní situace občanů, jako jsou životní prostředí, Czechpoint, životní události či události řešené úřady práce. Naznačil možnosti aktivace e-identity a její využití pro přihlašování do systému ISDS. Dále se zabýval možnostmi nových občanských průkazů a NIA. Dalšími přednášejícími z odboru eGovernmentu MV ČR byli PhDr. Jan Tretera a Mgr. Jiří Kárník, kteří informovali o změnách v informačním systému RPP v souvislosti s novelizací ZZR, a také o tom, že v další fázi elektronizace se odbor eGovernmentu MV ČR zaměří na definici služeb, které bude chtít pro občany zajišťovat.

V následném prezentačním bloku proběhly obvyklé “pětiminutovky“ krajů, kde zástupci krajských úřadů přednesli aktuální dění eGovernmentu v jejich krajích. Specifikou této prezentační části byla soutěž o nejzajímavější krajskou “pětiminutovku“. Vítězem se stal Jiří Šafránek z Olomouckého kraje. Formou vtipného videa prezentoval oblasti, kterým se v uplynulém roce společně se zástupci jednotlivých ORP kraje věnovali.

Odpolední blok patřil zástupcům partnerů Roku informatiky. První prezentace byla od města Šternberk. To seznámilo účastníky s přípravou nového projektu se zaměřením na evidenci projektů dle interních procesů. Inspirací pro řešení tohoto projektu mimo jiné vzešlo i z úspěšného řešení oběhu ekonomických dokumentů s využitím elektronické finanční kontroly, které pro město Šternberk připravila v minulých letech firma GORDIC. Po této prezentaci vrchní ministerský rada z odboru řízení operačních programů MMR ČR informoval o rekapitulaci změn výzvy 10 pro kybernetickou bezpečnost, kde hlavními změny jsou posunutí termínu ukončení příjmu žádostí na 22.11.2017 a snížení minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt, a to na 2 mil. Kč.

Dále již přišla na řadu firma GORDIC, kterou zastupoval Jiří Kotisa s prezentací „Portál občana – sběr elektronických formulářů“, kde zrekapituloval aktuální možnosti Portálu občana s příklady řešení na jednotlivých realizovaných projektech. Popsal nabízené možnosti tohoto neustále se rozvíjejícího portálu a směr dalšího možného rozvoje. Dále následovaly prezentace ostatních partnerů akce, které zakončilo vystoupení zástupců Microsoft pod názvem „Microsoft vokno“.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook