S radostí oznamujeme, že vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady Mgr. Jakub Holas obsadil třetí příčku v soutěži eOsobnost EGOVERNMENTU 2019 v kategorii Centrální správa. Soutěž vyhlašovaná magazínem EGOVERNMENT má za cíl ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v České republice.

Umístění na stupních vítězů si vedoucí ÚNRR odnesl především za to, že z Úřadu učinil teprve druhou samostatnou kapitolu státního rozpočtu v historii, která svůj informační systém provozuje výhradně v cloudu. V praxi to znamená, že Úřad nemusí fyzicky vlastnit žádné servery a jeho pracovníci se online připojují do virtuálního prostředí vzdáleného serveru. Úřad tak nemusí řešit údržbu, zálohování, nákup nových součástek ani další náročné a nákladné úkony. Cloudová platforma Azure od firmy Microsoft disponuje vysokou úrovní zabezpečení, data úřadu tak nejsou i přes fungování v cloudu jakkoli ohrožena. Cloudové řešení, ke kterému Úřad Národní rozpočtové rady přistoupil mimo jiné i kvůli omezeným hardwarovým a prostorovým kapacitám, navíc přispělo k úspoře prostředků státního rozpočtu.

V rámci slavnostního večera eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 – GORDIC, jenž se uskutečnil 20. března 2019 v Nové budově Národního muzea v Praze pod záštitou ministra vnitra Jana Hamáčka, vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci Ing. Vladimíra Dzurilly a prezidenta ICT Unie Mgr. Zdeňka Zajíčka, byla za elektronizaci veřejné správy oceněna celá řada osobností:

Cenu eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 za celkový přínos získal právě prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. Porotu zaujala především jeho dlouholetá snaha a nasazení v oblasti elektronizace veřejné správy v rámci různých resortů. Oceněna byla rovněž skutečnost, že ve svém úsilí pokračoval i po odchodu z veřejné správy, když se jako prezident ICT Unie zasloužil o vznik iniciativy 202020 a také o návrh zákona o elektronicky přívětivé legislativě.

V kategorii centrálních úřadů zvítězil ředitel odboru informatiky ČTÚ Petr Landkammer, na druhém místě skončil Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace OHA MV ČR, a třetí příčku obsadil vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady Jakub Holas.

Podrobnější informace o soutěži a jejích výsledcích najdete přímo na webových stránkách projektu eOsobnost EGOVERNMENTU.

Zdroj článku a fotografie: https://unrr.cz/do-unrr-putuje-cena-za-elektronizaci-verejne-zpravy-za-vyuziti-cloudu-ji-ziskal-vedouci-uradu/?fbclid=IwAR25MGWu_z42FzP8FcjGl7ISm6gi7G1ZPkEF24Z7bmxxbCX_1DgByKV3RzI

Dne 12. prosince pořádal Dětský domov Znojmo Vánoční koncert pro veřejnost a sponzory v Kulturním domě Dobšice. Děti i pedagogové měli připravený hezký program: recitování vánočních básniček, zpívání koled a také krátké herecké scénky.

Po představení v Kulturním domě Dobšice proběhl i den otevřených dveří v samotném Dětském domově na Hakenově ulici.

Tímto bych chtěl poděkovat Dětskému domovu Znojmo za pozvání a těším se na další povedené představení.

Autor: Antonín Vlček

Každoročně pořádáme sportovní turnaj o putovní pohár, který získá VAR s nejlepším hodnocením. V souboji se pravidelně utká VAR ASI, BNSOFT, FPO a KORAC. V roce 2018 organizovala teambuildingovou akci Lucie Trnečková z ASI.

Jak akce probíhala v roce 2018?

Akce se konala v pátek 15. 6. 2018 od 14 hodin v areálu restaurace GOLF a Morava Campu, kde byli účastníci i ubytováni. Zúčastnilo se kolem 40 osob.

Program zahrnoval 3 sportovní hry: volejbal, ping-pong, minigolf a další hry byly libovolné. Nechyběl ani bohatý raut, skvělá zábava a večerní pohoda u ohně s opékáním špekáčků.

Vyhodnocení:

Nejlépe se umístili hráči z KORACu, kteří vyhráli ve dvou sportech a stali se tak celkovými vítězi za rok 2018. Vítězové získali symbolický diplom a Bohemia Sekt. 

Těšíme se na červen kdy se uskuteční další souboj a organizaci se pro letošek ujmou vítězové z týmu KORAC.

Autorka: Lucie Trnečková, DiS.

Fotogalerie:

Všichni naši zákazníci, kteří poskytují služby CzechPoint, v rámci těchto služeb mohou sami používat a poskytují veřejnosti možnost Autorizované konverze dokumentů, ať už z listinné podoby do elektronické nebo naopak.

Aby měl konvertovaný dokument stejnou právní váhu jako originál, je nutné použít právě tuto službu. Při konverzi dokumentů vedených ve spisové službě je nicméně postup konverze přes portál CzechPointu poměrně zdlouhavý.

Modul Registr Autorizovaných Konverzí (RAK) dovoluje provádět konverze dokumentů přímo v systému spisové služby. Pokud ve spisové službě vedete analogový nebo elektronický dokument, lze přímo z detailu daného dokumentu zažádat o konverzi dokumentu do jeho protější podoby. Tato žádost se pak zaregistruje právě v RAKu, ve kterém je lze rychle a jednoduše zpracovávat.

RAK za Vás volá rozhraní CzechPointu, automaticky připojí k výslednému dokumentu doložku o konverzi, a ve spisové službě automaticky změní typ dokumentu na správný.

Více informací o modulu RAK můžete získat zde: www.gordic.cz/produkty/ginis/konfigurace-a-administrace/registr-konverzi/

Autor: Jakub Jeřábek, DiS.

Vývojový tým GINIS Express DDP pořádal 12. prosince 2018 v Jihlavě technologický den určený pro implementační síť distributorů a poboček Gordic. Byly představeny novinky modulu GINIS Express DDP pro prosincové distribuce souborové a SQL verze.

Další náplní technologického dne byla metodika při zakládání roku 2019 a uzavírání roku 2018 a vzhledem k tomu, že se jednalo o první technologický den v roce 2018 tak i problematika GDPR.

Přítomní byli účastníci ze všech poboček a distributorů a jsou nyní připraveni předat zákazníkům nejnovější informace od vývojového týmu.

Dovolte, abychom Vás informovali, že během měsíce prosinec a leden budeme provádět vzdálenou aktualizaci sestav a výkazů. S požadavkem na vzdálené připojení Vás bude kontaktovat náš servisní pracovník. Aktualizace souvisí s již avizovanou změnou výkazu Příloha. Podrobné změny viz. níže:

Nový výkaz rozpočtu - Plán výkazu zisku a ztráty pro PO

Nové výkazy:

Údaje o poskytnutých garancích (pro ÚSC a DSO)

Tisk samostatně, XML výstup je součástí výkazu Příloha

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (pro ÚSC, DSO a PO zřizované ÚSC a OSS)

Tisk samostatně, XML výstup je součástí výkazu Příloha

Inventurní soupis – úprava tisku okamžiku zahájení a ukončení, úprava tisku členů komise

SIMU - soustava informačních a monitorujících ukazatelů pro Monitoring hospodaření územních samosprávných celků – úprava pro rok 2018

PAP

kontrola UCRGUAC9 – Kontrola vazeb CSÚIS - účty 363,311,314,321 a 324 mohou mít záporné zůstatky v části X.

kontrola UCRGUAC7 a UCRGUAC8 - část XI. - P11 nesmí mít partnera 444

Nová sestava – Přehled pro zjednodušený inventurní soupis – pro položky C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3, sestava se nachází v menu Účetnictví /Tisk/ Generátor/ Výkazy/UCRGU020: Inventarizační výkazy a sestavy

Grafický tisk účetních deníků – rozšíření o dva nové formáty – export do XLS (včetně popisu zápisu na konci řádku)

Autor: Jiří Ferbínek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook