Bohužel, je faktem, že většina uživatelů pořád zálohuje nedostatečně, případně vůbec. I bez útoku ransomwaru můžou být výsledky katastrofální.

Ztráta dat z agend jako je účetnictví, majetková evidence, pokladna nebo registry, má velké dopady na organizaci. Finanční a časové náklady na obnovu jsou vysoké, přitom zálohovat data pravidelně nezabere moc času. Organizace, které mají všechny data na serveru a ten jim spravuje externí firma, se často domnívají, že jejich data jsou v bezpečí. V několika případech se však stalo, že takhle spravovaný server byl napaden virem a data byla ztracena i přes všechny zálohy, které externí firma měla.

Vždy záleží na podmínkách domluvených s dodavatelem. Nejčastější problém je, že zálohovaná data jsou stále připojená k serveru, tzn. že jsou sice na jiném disku, ale stále součástí serveru. Vir se tak dostane i na tyto zálohy.

Proto doporučujeme všem uživatelům, aby si sami dělali pravidelně zálohy přes funkci archivace v programu a vytvořenou zálohu umístili na externí medium, které nebude nonstop připojené ke stanici. Ušetříte si spoustu práce a organizaci peníze.

Autor: Luděk Bartes     

Každoročně pořádáme sportovní turnaj o putovní pohár, který získá VAR s nejlepším hodnocením. V souboji se pravidelně utká VAR ASI, BNSOFT, FPO a KORAC. V roce 2018 organizovala teambuildingovou akci Lucie Trnečková z ASI.

Jak akce probíhala v roce 2018?

Akce se konala v pátek 15. 6. 2018 od 14 hodin v areálu restaurace GOLF a Morava Campu, kde byli účastníci i ubytováni. Zúčastnilo se kolem 40 osob.

Program zahrnoval 3 sportovní hry: volejbal, ping-pong, minigolf a další hry byly libovolné. Nechyběl ani bohatý raut, skvělá zábava a večerní pohoda u ohně s opékáním špekáčků.

Vyhodnocení:

Nejlépe se umístili hráči z KORACu, kteří vyhráli ve dvou sportech a stali se tak celkovými vítězi za rok 2018. Vítězové získali symbolický diplom a Bohemia Sekt. 

Těšíme se na červen kdy se uskuteční další souboj a organizaci se pro letošek ujmou vítězové z týmu KORAC.

Autorka: Lucie Trnečková, DiS.

Fotogalerie:

V posledním čtvrtletí jsme pro vás připravili hned dvě témata školení. Školení pořádané v červnu bylo praktické a pomáhalo uživatelům v orientaci v programu a předvedením ne tak často využívaných funkcí. Bylo rozděleno na dvě části. První část byla zaměřena na účetnictví, rozpočet, evidenci majetku a pokladnu. V druhé části jsme se zaměřili na knihu došlých faktur, knihu odeslaných faktur a komunikaci s bankou. V obou částech školitelka předvedla praktické a metodické postupy, které si mohli účastníci sami vyzkoušet na počítačích. Školení probíhalo jak na starých verzích programu GINIS Express WIN, tak i na nových verzích s označením SQL.

Druhé školení se konalo v srpnu a bylo zaměřeno na pomoc zákazníkům, kteří už účtují nebo budou účtovat o pomocném analytickém přehledu (PAP). Do programu jsme zavedli legislativu s metodickými pokyny, zpracování PAP v modulu UCR, automatické předkontace PAP a samozřejmě příklady z praxe.

Školení proběhlo u nás ve Znojmě a školila Ing. Hana Havlíková.

V září pro vás chystáme několik termínů vzdělávacích seminářů zaměřené na legislativní změny v DPH od 1. 10. 2019. 

Vývojový tým GINIS Express DDP pořádal 12. prosince 2018 v Jihlavě technologický den určený pro implementační síť distributorů a poboček Gordic. Byly představeny novinky modulu GINIS Express DDP pro prosincové distribuce souborové a SQL verze.

Další náplní technologického dne byla metodika při zakládání roku 2019 a uzavírání roku 2018 a vzhledem k tomu, že se jednalo o první technologický den v roce 2018 tak i problematika GDPR.

Přítomní byli účastníci ze všech poboček a distributorů a jsou nyní připraveni předat zákazníkům nejnovější informace od vývojového týmu.

S radostí oznamujeme, že vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady Mgr. Jakub Holas obsadil třetí příčku v soutěži eOsobnost EGOVERNMENTU 2019 v kategorii Centrální správa. Soutěž vyhlašovaná magazínem EGOVERNMENT má za cíl ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v České republice.

Umístění na stupních vítězů si vedoucí ÚNRR odnesl především za to, že z Úřadu učinil teprve druhou samostatnou kapitolu státního rozpočtu v historii, která svůj informační systém provozuje výhradně v cloudu. V praxi to znamená, že Úřad nemusí fyzicky vlastnit žádné servery a jeho pracovníci se online připojují do virtuálního prostředí vzdáleného serveru. Úřad tak nemusí řešit údržbu, zálohování, nákup nových součástek ani další náročné a nákladné úkony. Cloudová platforma Azure od firmy Microsoft disponuje vysokou úrovní zabezpečení, data úřadu tak nejsou i přes fungování v cloudu jakkoli ohrožena. Cloudové řešení, ke kterému Úřad Národní rozpočtové rady přistoupil mimo jiné i kvůli omezeným hardwarovým a prostorovým kapacitám, navíc přispělo k úspoře prostředků státního rozpočtu.

V rámci slavnostního večera eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 – GORDIC, jenž se uskutečnil 20. března 2019 v Nové budově Národního muzea v Praze pod záštitou ministra vnitra Jana Hamáčka, vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci Ing. Vladimíra Dzurilly a prezidenta ICT Unie Mgr. Zdeňka Zajíčka, byla za elektronizaci veřejné správy oceněna celá řada osobností:

Cenu eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2019 za celkový přínos získal právě prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. Porotu zaujala především jeho dlouholetá snaha a nasazení v oblasti elektronizace veřejné správy v rámci různých resortů. Oceněna byla rovněž skutečnost, že ve svém úsilí pokračoval i po odchodu z veřejné správy, když se jako prezident ICT Unie zasloužil o vznik iniciativy 202020 a také o návrh zákona o elektronicky přívětivé legislativě.

V kategorii centrálních úřadů zvítězil ředitel odboru informatiky ČTÚ Petr Landkammer, na druhém místě skončil Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace OHA MV ČR, a třetí příčku obsadil vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady Jakub Holas.

Podrobnější informace o soutěži a jejích výsledcích najdete přímo na webových stránkách projektu eOsobnost EGOVERNMENTU.

Zdroj článku a fotografie: https://unrr.cz/do-unrr-putuje-cena-za-elektronizaci-verejne-zpravy-za-vyuziti-cloudu-ji-ziskal-vedouci-uradu/?fbclid=IwAR25MGWu_z42FzP8FcjGl7ISm6gi7G1ZPkEF24Z7bmxxbCX_1DgByKV3RzI

Dne 12. prosince pořádal Dětský domov Znojmo Vánoční koncert pro veřejnost a sponzory v Kulturním domě Dobšice. Děti i pedagogové měli připravený hezký program: recitování vánočních básniček, zpívání koled a také krátké herecké scénky.

Po představení v Kulturním domě Dobšice proběhl i den otevřených dveří v samotném Dětském domově na Hakenově ulici.

Tímto bych chtěl poděkovat Dětskému domovu Znojmo za pozvání a těším se na další povedené představení.

Autor: Antonín Vlček

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook