Aktuality

Obec Hlubočky využívá kompletní GINIS Standard

únor 04, 2019

Pracovníci obecního úřadu Hlubočky vstoupili do nového roku 2019 se zcela novým informačním systém GINIS Standard, kterým nahradili stávající systémy pro vedení ekonomiky, spisové slu

Stále zasíláte vyúčtování stočného poštou? Vyzkoušejte doplněk elektronické dokumenty.

únor 04, 2019

V programu Daně, dávky, poplatky je možnost rozšířit program o doplněk Elektronické dokumenty. Rozšiřující modul elektronické dokumenty slouží k elektronickému zasílání hromadnýc

Výroční setkání GORDIC Distributora BNSOFT

leden 28, 2019

V pátek 25. ledna 2019 proběhlo tradiční výroční setkání GORDIC Distributor BNSOFT s. r. o. Setkání se uskutečnilo v Sport Hotelu v Hrotovicích a zúčastnilo se celkem 65 osob. Dopoledn

Jak si občané v Blansku zvykali na platby kartou

leden 12, 2019

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost služeb a informací v digitální podob

Mzdy: změny pro zaměstnance od 1. 1. 2019

leden 09, 2019

Níže uvádíme základní seznam zásadních legislativních změn. Nejedná se kompletní výčet, tento bude k dispozici s distribuční verzí plánovanou na 15. 1. 2019 1.         

Proběhl technologický den GINIS Express DDP

leden 09, 2019

Vývojový tým GINIS Express DDP pořádal 12. prosince 2018 v Jihlavě technologický den určený pro implementační síť distributorů a poboček Gordic. Byly představeny novinky modulu GINIS E

Vánoční koncert Dětského domova Znojmo

leden 06, 2019

Dne 12. prosince pořádal Dětský domov Znojmo Vánoční koncert pro veřejnost a sponzory v Kulturním domě Dobšice. Děti i pedagogové měli připravený hezký program: recitování vánočn

GINIS Express: konec přepisování faktur

prosinec 28, 2018

Modul Kniha došlých faktur byl rozšířen o novou podpoložku e-fakturace. Znamená to zautomatizování celého procesu evidence došlé faktury. Pokud organizaci přijde elektronická faktura,

Modul Registr Autorizovaných Konverzí

prosinec 21, 2018

Všichni naši zákazníci, kteří poskytují služby CzechPoint, v rámci těchto služeb mohou sami používat a poskytují veřejnosti možnost Autorizované konverze dokumentů, ať už z listinn

UCR: vzdálená aktualizace sestav

prosinec 21, 2018

Dovolte, abychom Vás informovali, že během měsíce prosinec a leden budeme provádět vzdálenou aktualizaci sestav a výkazů. S požadavkem na vzdálené připojení Vás bude kontaktovat náš

Novinky Ginis PAM

prosinec 04, 2018

V Usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2018 č. 758 o nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných slu

Setkání uživatelů GINIS Express v Olomoučanech

prosinec 04, 2018

Dne 29. 11. 2018 proběhlo další tradiční setkání uživatelů GINIS Express. Setkání se konalo v příjemném prostředí hotelu Olberg v Olomučanech poblíž Blanska. Setkání přineslo

Město Boskovice zřídilo platební terminál pro bezobslužné platby jako součást budování Smart City

prosinec 04, 2018

Boskovice se snaží být SMART. Aktuálně je město zapojeno do projektu „Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města Boskovice“, v rámci kterého se teprve bude zpracovávat koncepce

Změny v mzdové legislativě pro rok 2019

prosinec 04, 2018

I letos  připravujeme pro rok 2019 celou řadu změn v oblasti mzdové legislativy. Pokusíme se je v tomto příspěvku sumarizovat a nastínit jejich dopady: 1) Novela NV 341/2017 o platových p

Nová služba zákazníkům GINIS Express SQL v cloudu

listopad 30, 2018

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného ře

Analýza ESU MěÚ Kuřim

listopad 30, 2018

Prvním předpokladem pro správné řešení implementace GDPR v rámci informačního systému je provedení analýzy stávajících osobních údajů. Jejich umístění, správa, atd. V rámci IS

Umístili jsme se v soutěži Egovernment The Best

listopad 27, 2018

Jako každoročně jsme se i letos účastnili soutěže s názvem THE BEST 2018 pořádané magazínem Egovernment. Tento rok se konal již třináctý ročník této soutěže, která si klade za

Setkání uživatelů GINIS Express ve Znojmě

listopad 27, 2018

Dne 15. 11. 2018 a 20. 11. 2018 jsme v Hotelu U Divadla ve Znojmě uspořádali tradiční Setkání uživatelů  GINIS Express, zaměřené na závěr roku v ekonomických programech společnosti

Propojili jsme GINIS Express SQL DDP s GINIS Standard ROB

listopad 21, 2018

Na základě požadavků našich zákazníků došlo k propojení modulů ROB – Registr obyvatel s modulem DDP – Daně dávky poplatky. Nově je možné po nastavení přes menu Souhrn\ Aktualiza

Mějte svoje data pod kontrolou – videoukázka

listopad 21, 2018

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám přiblížili problematiku archivace ekonomických dat z informačního systému GINIS Express na cloudové úložiště AZURE. Chcete vidět, jak probíhá

Odkazy

GORDIC - Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo - elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám - Váš bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities - Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS - Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ - Platforma kybernetické bezpečnosti
Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook